- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. februára 2020

Redakčný vestník – február 2020


Nedávno vyšla aj v slovenskom preklade kniha kardinála Roberta Saraha Pane, zostaň s nami (Bratislava, Lúč, 2019). Dielo je zavŕšením triptychu knižných rozhovorov, v ktorých tento africký kardinál odpovedá na otázky francúzskeho novinára Nicolasa Diata.
Kardinál Robert Sarah patrí v súčasnosti k najväčším postavám Cirkvi. Jeho myšlienky si zasluhujú mimoriadnu pozornosť, preto sa im budeme primerane venovať a plánujeme priniesť i rozsiahlejšiu recenziu spomenutej knihy.
Teraz si pripomeňme dva predchádzajúce zväzky:
Boh alebo nič – kardinál tu hovorí o vlastnom živote a tiež o témach súvisiacich s vierou a životom Cirkvi, neobchádza pritom ani fenomén „zatmenia Boha“.
Sila ticha – v obsiahlom a bohato štruktúrovanom rozhovore kardinál obhajuje ticho ako prostriedok prehĺbenia viery a spojenia s duchovnom; hovorí, že ticho privádza k Bohu, ticho je dôležitou zložkou náboženského prežívania.

::
PriestorNet
Prinášame pôvodnú tvorbu našich autorov: nekopírujeme, nekradneme.
Rešpektujeme etické pravidlá: publikujeme pod svojím menom.
Cítime zodpovednosť: hľadáme pravdu, odmietame bulvárne témy.
Záleží nám na profesionalite: každý text redigujeme.
Veríme, že i dnes sa nájdu ľudia, ktorí to vedia oceniť.
::
Vážený čitateľ,
váš názor nás zaujíma – pomôžte nám skvalitniť túto stránku: redakčný dotazník.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.