- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. marca 2020

Desatoro prikázaní pre tretie tisícročie

Ján Grešák

1. Ja nie som Pán Boh tvoj! Máš tisíce iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

2. Nevezmeš meno Božie zadarmo.

3. Zabudni, aby si deň sviatočný svätil.

4. Cti otca svojho i svoju nevlastnú matku.

5. Nezabiješ, ak ho netrafíš.


6. Nezasmilníš, keď ti nepomôže ani viagra.

7. Nepokradneš, čo nevidíš.

8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu, keď ležíš na cmiteri.

9. Nepožiadaš manželku za blížneho svojho.

10. Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho už nie je.

Ján Grešák
::
Z tvorby autora:
::
PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.