- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. apríla 2020

Nedeľné slovo (68)


Príklad a vzor
Keď niečo chceme správne posúdiť a rozhodnúť sa, potrebujeme pevný bod: východisko, meradlo, kritérium, normu, ideu; potrebujeme si zároveň ujasniť súvislosti a uvedomiť si, že každý začiatok, každý krok má svoje časopriestorové ukotvenie, príčinu a následok.
Rozhodujúca je prítomnosť – čas, ktorý práve prežívame, a miesto, kde práve sme. V prítomnosti môžeme konať. A najlepšie je začať od seba. Kto zmení seba, zmení svet.

V životopisoch svätých nachádzame príklady takejto zmeny, ktorá naozaj vie vyvolať niečo až zázračne nové a silné. Svätci nie vždy dobre začali, ale napokon zvíťazili, pretože svoj život opreli o Krista.
Sú to Boží priatelia, praví víťazi, nasledovaniahodné vzory. Kresťanstvo je cesta k svätosti!

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (67)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.