- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. apríla 2020

Život je tajomstvo

Vlado Gregor

Človek sa s problémom poznania pravdy stretáva, a občas aj bojuje, už od chvíle, keď si uvedomil, že existuje, že má záujmy, ktoré chce presadiť a realizovať – občas vo svojom záujme, občas aj v záujme svojich blízkych a či archaic­kejšie blížnych a občas v záujme poznania akejsi všeobecnej, neomylnej a tzv. božskej pravdy, ku ktorej je ochotný kráčať aj cez mŕtvoly; a to je to najhoršie, lebo vtedy je sfanati­zovaný človek ochotný za svoju ideu pochovať aj samého seba.
Neúcta k zdroju všetkej pravdy, ktorý môžeme tušiť, ba byť si dokonca istý v tom, že je, nás niekedy vedie k tomu, že ho chceme zovšeobecňovať, poznať, vysvetľovať, určovať a plánovať nielen pre seba, ale aj pre všetkých ostatných. Nejde to, milí moji, a všetky veľko­lepé ideológie a plány s takýmito náročnými a prehnanými cieľmi sa s veľkým rachotom zrútili. Nielen socialistické plány a nielen fantazírovanie o rôznych druhoch vyvolenosti, jedi­nečnosti a exkluzivity.

Vesmír okolo nás je veľkolepý a k jeho konečnej záhade sa nikdy nedopracujeme. Musia nám stačiť starosti a problémy so záhadou jedného neviditeľného vírusu. A takýchto malič­kých, no často nepoznateľných problémov sa v našom živote a vzťahoch ne­spočetných ostatných ľudí vyskytuje množstvo, ktoré nedokážeme presne určiť a definovať. Práve preto lepšie chápeme, a bez toho by sme to asi ani nepochopili, že najväčším hriechom je bezohľadnosť voči druhým a pýcha na pravdu, o ktorej si namýšľame, že sme ju my najlep­šie pochopili, a dokonca jedine my.
Učenie Ježiša Krista a jeho odkaz, svedectvo jeho vlastného života, pretrvalo dodnes a po­ráža všetky pokusy o gnózu, to jest o dokonalé vedomosti vybraných ľudí. V tom je pod­stata opovážlivosti, pýchy, rúhania a všetkých negatívnych vlastností, že si namýšľame, že
poznáme, alebo perspektívne dokážeme poznať dokonalosť samu, a to cez svoje vlastné hero­ické a gigantické úsilie. Skrátka predpokladáme, že „kde  je vôľa, tam je cesta“. V poriadku, ale nezabúdajme, že to nie je naša vôľa, ale vôľa Božia a že „cesta, pravda a život“ je práve ten Ježiš, ktorý sa Bohu celkom a bez výhrady pokoril.
A on je s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Amen.

Vlado Gregor

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.