- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. mája 2020

Nedeľné slovo (71)


Za oponou
Život je tajomstvo, veľký projekt, dielo sily a rozumu, za ktorým zjavne stojí Pôvodca, presahujúci všetko stvorené, ba aj všetky naše predstavy.
Pozorujúc vesmír, alebo trebárs len jeden kvietok, vidíme mohutnosť, usporiadanosť, ktorá nemohla vzniknúť náhodne. Prečo neostala ničota ničotou? Ako je možné, že vôbec niečo existuje?

Za všetkým je Boh – Stvoriteľ, Hýbateľ, Pán neba a zeme, života a smrti. Tajomstvo a hĺbku jeho pôsobenia nikdy celkom neodhalíme, isto nie na tomto svete. Môžeme zatiaľ iba nahliadnuť za oponu časopriestoru, a to skrze vieru.
Aj kardinál Sarah hovorí o tajomstve, ktoré je a má byť prítomné v našom živote. Máme sa neustále na svojej duchovnej ceste približovať k tajomstvu – a najväčším tajomstvom je Boh: „Ak zanedbáme vnútorný život, modlitbu, rozjímanie, každodenné osobné stretnutie s Bohom, askézu, nevyhnutnú pre každého uvažujúceho človeka a každú osobu, ktorá chce uzrieť Večného a žiť s ním, vystavujeme sa veľkému riziku, že podľahneme svetským záležitostiam a starostiam...“ (Robert Sarah: Sila ticha).

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (70)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.