- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. mája 2020

Nedeľné slovo (70)


Vytrvať do konca
Pevnosť nášho presvedčenia i charakteru sa osvedčuje v skúškach. Keď nám ľudia či okolnosti pritakávajú, cítime sa silní – ťažšie je, keď sa stretávame s prekážkami, nepochopením, odporom alebo dokonca s nenávisťou.
V skúškach sa overuje rýdzosť a stálosť úmyslov. Rátajme s ťažkosťami už vopred, buďme na ne v rámci možností pripravení. Nedajme sa zaskočiť, pomýliť, zviesť – ani pochvalou, ani potupou, ani prijatím, ani odmietnutím.

Hľadajme oporu a usmernenie vo Svätom písme, v modlitbe, v spytovaní si svedomia. Nasledujme Ježiša. Vytrvajme v úsilí o dobro a spásu duše.
Za dôležitú súčasť tohto úsilia považujem vernosť Cirkvi. Cirkev nie je len čisto ľudské spoločenstvo, Cirkev je mystickým telom Kristovým, spoločenstvom svätých. Kardinál Robert Sarah v knihe Pane, zostaň s nami píše, že Cirkev je pokračovaním Krista: „Cirkev plná hriešnikov je sama bez hriechu. Pre tých, ktorí hľadajú Boha, v nej bude vždy dostatok svetla.“

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (69)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.