- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. mája 2020

Vírus vo svetle viery

Ilustračná snímka: PriestorNet

Príchod nového vírusu ľudí zjavne prekvapil a zaskočil. Ukazuje sa, že dnešný svet – a osobitne ten náš, takzvane vyspelý – nie je pripravený na skúšky, ktoré vo svojej namyslenosti považoval za neaktuálne, patriace minulosti. Ale modernosť nikomu nezaručuje bezproblémový život. Technické výdobytky nás nespasia. Ani lekárska veda nie je všemocná.
Kňaz Marián Kuffa je známy svojou schopnosťou jednoducho, výstižne a pritom pôsobivo, neskreslene vyjadriť hlboké pravdy, na ktoré mnohí ľudia už zabudli, alebo ich nechcú uznať. Pravda zostane pravdou, aj keby ju väčšina popierala. Prorocký hlas nezanikne, aj keby jeho nositeľa nepriatelia umlčali.

V nedávno uverejnenom príhovore otec Marián Kuffa pripomenul niektoré pravdy viery a aplikoval ich na dnešnú situáciu. Boh nemlčí, rôznymi spôsobmi nás poúča a upozorňuje na nebezpečenstvá i pravidlá, ktoré treba dodržiavať.
Vnuknutia Ducha Svätého sú niekedy nenápadné, tiché, ale zrozumiteľné a účinné, pokiaľ ich neodmietame. Ak vnuknutia a dobré rady, ktoré sa k nám dostávajú aj prostredníctvom kazateľov, čestných a statočných šíriteľov Božieho slova, ignorujeme, tak prichádza napomenutie – takýmto bratským Ježišovým napomenutím je i nový koronavírus. To je už vážnejšie. Pri priamom napomenutí sa nemôžeme tváriť, že sa nás to netýka, že sme neporozumeli alebo opomenuli. Ide o zdvihnutý varovný prst!
Ako hovorí otec Marián Kuffa, ak ani po napomenutí nedôjde k náprave, príde otcovský trest. Tak pôsobí Trojjediný Boh (Duch Svätý – vnuknutie, Ježiš Kristus – napomenutie, Boh Otec – spravodlivosť). Napokon, ak ani trest nemá výchovný a nápravný účinok, zákonite príde smrť; veď ako píše svätý Pavol, „mzdou hriechu je smrť“ (Rim 6, 23).
Pravda zostáva pravdou – a nič na tom nezmenia posmešky a skeptické úškrny modernizmom nakazených ľudí. Sme v Božích rukách, nie sme pánmi života a smrti – a ani nikdy nebudeme.
Chceme povedať, že pandémiu, ktorá je najmä pandémiou strachu, zvládneme? Možno zvládneme, ale nie sami. Mali by sme si byť vedomí toho, že duchovné zbrane sú účinnejšie ako všetky rúška, respirátory a očkovacie látky tohto sveta.

Ján Maršálek
::
Súvisiace články:
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

2 komentáre:

  1. Anonymný19.5.20

    Som vďačný, že Slovensko má takú osobnosť Mariána Kuffu, ktorý dokáže kresťansky myslieť, hovoriť a konať. Dnes je v kurze inak myslieť, inak hovoriť a inak konať, prispôsobiť sa situácií. Treba žiť v Pravde. Pravda nás oslobodí a zachráni. Kiež by to chápali v tejto dobe čím viacerí. Ale tiež mám ten dojem, že ani súčasná kríza nedokáže poučiť nielen ľudstvo, ale ani kresťanov, ani väčšinu ich predstaviteľov, tiež nie ich tzv. lídrov. Kiež by sa spamätali aspoň tí, ktorí sú toho ešte schopní. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Anonymný19.5.20

    Slová, ktoré treba nielen prečítať, konať v ich intenciách, ale i natrvalo vytesať do pamätníka! milan

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.