- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. mája 2020

Po stredoveku temnovek


ZÁPISNÍK (20/2020)
Realita dneška je neradostná a nič na tom nemení ani technický pokrok a hospodárska prosperita časti ľudstva. Niektorí myslitelia konštatujú, komentujúc súčasnú krízu, že po stredoveku neprišiel novovek, ale temnovek. Vedecko-technický pokrok nebol zosúladený s duchovnými potrebami človeka, ba zdá sa, že ide proti nim. Vzniká nezdravé napätie a hodnotový zmätok. Prorokov, mysliteľov, kňazov a kazateľov nahradili „odborníci“, ktorí síce – ako to múdro vyjadril František Xaver Šalda – vedia, ale nevidia, súc v zajatí materialistickej krátkozrakosti. Takíto odborníci nemajú zmysel pre jednotiaci celostný pohľad, pre živú syntézu a obzor viery, prejavuje sa u nich „modloslužba faktickosti“. Pestujú vedu, ktorá nemôže dať ľuďom to, čo najviac potrebujú, teda mravný príklad a vzor: „Človek nežije a nemôže žiť z formuliek, z litier, z cifier ani z ničoho iného nakopeného výlučne materiálnym poznaním. To všetko sú len podmienky, ktoré musia byť oživené duchom a ním premenené v mravnú a tvorivú energiu“ (František Xaver Šalda: O umení, kultúre a spoločnosti). 

::
Konzumná spoločnosť nevenuje dostatočnú pozornosť exaktne síce nezmerateľným, no predsa nadovšetko dôležitým kultúrnym a etickým hodnotám. Alebo vymýšľa akési nové hodnoty, ktoré sa však skôr či neskôr ukážu ako falošné. Takzvané odborné riešenia sú ako záplaty narýchlo našité na bujnejúce problémy – neliečia, iba zakrývajú. Prispieva k tomu virtuálna realita, vytvorená v priestore internetu, ktorá môže byť veľmi klamlivým zrkadlom, nehovoriac o šírení závislosti na iluzórnych predstavách a kontaktoch.
::
Výrazným krízovým znakom je neistota, vyplývajúca zo zahmlievania základných pojmov a právd. Pat Buchanan hovorí o chýbajúcej morálnej istote, ktorá by ľudí viedla k jasným rozhodnutiam a občianskej odvahe. Väčšina sa bojí – napriek proklamovanej slobode slova – vyjadriť otvorene svoj názor. Kombinácia ekonomických a politických tlakov vedie jedinca do neslobodného postavenia – je to nesloboda paradoxná, paradoxná svojou hybridnosťou, dvojtvárnosťou.
::
Buchanan hovorí aj o „mravnej hnilobe“, rozkladajúcej euroamerickú civilizáciu. Neustále obviňovanie – politicky motivované a účelové – z rasizmu, homofóbie, fanatizmu či extrémizmu spôsobilo ujmu tradičnému hodnotovému poriadku. Zdravý rozum ustupuje takzvanej politickej korektnosti, normálnosť ustupuje nenormálnosti. Najviac je tým postihnutá nová generácia, ktorá už vyrástla v atmosfére zvrátených predstáv – všade sa stretáva s obscénnosťou, hrubosťou, pornografiou, a nič iné prakticky nepozná.
::
Mnohé zvrátené tézy sa stali súčasťou štátnej politiky, boli zapracované do zákonov a ich propagátori tvrdia, že už nemôžu byť vzaté späť, lebo by šlo o porušenie ľudských práv. Ide vskutku o trúfalý experiment: „To, čo skúšame, je naozaj smelé. Západný človek sa rozhodol, rovnako ako Lucifer a Adam, neposlúchať Boha a myslí si, že sa sám sebe môže stať Bohom a že to zostane bez následkov. Západný človek zavrhnutím kresťanstva hovorí: Prostredníctvom lekárskej a biologickej vedy sme sa naučili, ako zachraňovať život, ako predlžovať život, ako ho vytvárať a klonovať... Naša globalizovaná ekonomika sľubuje blahobyt všetkým prostredníctvom voľného trhu a slobodného obchodu. Globálna demokracia nám prinesie svetový mier... Boh bol dobrým letovým inštruktorom, dnes ho už však nepotrebujeme. My preberáme riadenie...“ (Patrick J. Buchanan: Smrť Západu).
Recenzia knihy Pata Buchanana: Pochod smrti

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (18–19/2020)
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.