- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. mája 2020

Nedeľné slovo (72)


Obeta
K ľudskej zrelosti patrí schopnosť sebazaprenia aj zmysel pre obetu. Kto si nič nevie odoprieť, nič ani nezíska. A odumrie ten, kto neponúkne obetu.
To nie je v rozpore so slobodou, pretože pravá sloboda si vie stanoviť normy a hranice, nezrieka sa zodpovednosti a neuteká pred povinnosťou. Nemýľme si slobodu so svojvôľou.

Dávaním získavame a obetou zachraňujeme. Prečo si teda zamieňame štedrosť s pochabosťou a pokoru so slabosťou? Iba človek postihnutý duchovnou slepotou nevidí krásu a hĺbku, mohutnosť a pravdu Ježišovho učenia o láske, ktorá sa dáva a obetuje.
Pána Ježiša nemožno nasledovať bez pokánia, bez skutkov nábožnosti, milosrdenstva a sebazaprenia. Ján Krstiteľ vyzýva (Mt 3, 8): „Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!“

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (71)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.