- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. júna 2020

Čo mení ľudí na figúrky


ZÁPISNÍK (24/2020)
Našu súčasnosť radi spájame s atribútmi modernosti, racionálnosti, vedeckosti. Namýšľame si, že držíme v rukách pokrok a že sme celkom prekonali predchádzajúce generácie. Hovoríme, akí sme rozhľadení a vzdelaní, na rozdiel od tých pred nami – vtedy ľudia podliehali klamným predstavám, opantávalo ich náboženstvo, verili poverám, zato dnes sa na všetko dívame očami vedy. Ale je to naozaj tak? Nie sme práve my uzavretí v bludnom kruhu sebaklamu, samoľúbosti a svojvôle? Neocitli sme sa vo svete plnom démonov?

::
Spisovateľ Dominik Tatarka je autorom satirického pamfletu Démon súhlasu, ktorý predstavuje kritiku totalitnej moci. Ide o ostro satirický text s grotesknými a alegorickými prvkami, literárne rozprávanie o tragikomickej dvojtvárnosti života, keď si ľudia iné myslia a iné hovoria, iné prezentujú v súkromí a iné na verejnosti, klamúc druhých i seba. Nie je to však vždy len pretvárka, ale aj vnútorná „rozštiepenosť“ a „rozmýšľanie cudzím mozgom“, čo mení ľudí na figúrky, konajúce bez zdravého úsudku a prijatia zodpovednosti.
Keď sa človek dá zviesť na „šikmú plochu súhlasu“, len aby vyhovel požiadavkám doby, dostáva sa do zovretia oportunizmu a sluhovstva, zrieka sa vlastného vkusu, myslenia, vlastnej tváre i cti, až ho celkom ovládne ten „strašný démon súhlasu“. A skrývajúc sa za súhlas s tým, čo sa okolo nás deje, nič nehovoríme, mlčíme, rezignujeme: „Včera sme súhlasili jednohlasne, jednohlasne sme súhlasili aj dnes, avšak s čímsi celkom iným, súhlasili sme s pravým opakom toho, čo sme si včera vraveli a mysleli, čo si azda aj dnes myslíme“ (Dominik Tatarka: Démon súhlasu).
::
Démon súhlasu – tak ako iní démoni – znova a znova vystrkuje rohy, nevzdáva sa, chce urobiť z ľudí bezcharakterné figúrky poslušne prikyvujúce mocným a ochotne súhlasiace so všetkým, čo si vraj žiada doba. Aj dnes dochádza k pokusom o ovládnutie myslenia, ba ešte vo väčšej miere. Veľkým úspechom démonov je to, že ľudí presvedčili o svojej neexistencii. A tak si človek mnohokrát myslí, že koná slobodne, z vlastnej vôle, a pritom plní vôľu niekoho iného – možno démona súhlasu, konformity, oportunizmu, alebo démona úspechu a zisku, démona módy, pokroku, blahobytu...

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (23/2020)
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.