- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. júna 2020

Nedeľné slovo (76)Božské čnosti
Viera, nádej, láska – tri základné čnosti. Teológia ich nazýva božskými čnosťami. Sú naozaj dôležité, bez nich sa nedá ľudsky dôstojne žiť.
Viera usmerňuje a dáva silu, nádej povzbudzuje, udržiava, prináša úľavu a láska napĺňa, dáva zmysel ľudskému snaženiu.

Kiežby náš život žiaril vo svetle týchto čností – napriek všetkým ťažkostiam, trápeniam a prekážkam. Veď platí, že každé úprimné úsilie smerujúce k dobru bude odmenené.
Krásne o tom píše apoštol Pavol v Hymnuse na lásku (1 Kor 13, 9–13): „Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné... A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (75)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.