- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. júna 2020

Nedeľné slovo (75)


Nasledovanie Krista
Ježišove slová (poznáme ich z Písma) sú vážne a závažné. Pán Ježiš nežartuje, neklebetí, nezavádza, nehovorí do vetra – vyjadruje trvalo platné posolstvo. Hlása Božie slovo ľudským spôsobom, zvyčajne pritom využíva podobenstvá, v ktorých za jednoduchým príbehom nachádzame hlbokú pravdu o živote. Nehovorí ako filozof ani ako revolucionár, ba ani ako prorok, hovorí ako Boží Syn – a iba ten, kto ho takto počúva, môže pochopiť jeho učenie.

Ježiš žiada od človeka jasnú reč a jednoznačné rozhodnutie: „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie“ (Mt 5, 37). Iba tak možno úspešne vzdorovať zlu.
Zlo nie je abstraktný pojem, zlo je skutočné a jeho pôvodcom je zlý duch. Ježiš to vie, upozorňuje na to, varuje a vystríha. Chce, aby jeho nasledovníci konali pokánie, aby sa obrátili a obnovili v duchu a pravde.
Mať živú vieru znamená mať všetko! Nasledovať Krista značí ísť správnym smerom. Kresťanstvo neobmedzuje, práve naopak, dáva krídla.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (74)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.