- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. augusta 2020

Človek je tvor náboženský


ZÁPISNÍK (33–34/2020)

Vedomie posvätnosti, uznanie čohosi väčšieho, vyššieho, nadzmyslového, ukotvuje človeka v istom kultúrnom a hodnotovom rámci a zároveň ho vyslobodzuje z existenciálnej úzkosti. Svet už nie je len miestom živočíšneho boja o prežitie, pretože je stvorený duchovnou mocou, má zmysel a cieľ.

Ľudská bytosť hlboko vo svojom vnútri cíti, uvedomuje si, že je viac než zviera, že má iné postavenie a dôstojnosť. Toto vedomie osobitného postavenia a osobitnej úlohy je späté s náboženstvom. Človek je tvor náboženský.

::

Uvedomovanie si seba, plynutia času, vlastnej smrteľnosti, vnímanie veľkoleposti prírody a poriadku stvorených vecí – to všetko vzbudzuje v človeku bázeň a vedie ho k duchovnu. Kardinál Ján Chryzostom Korec napísal: „Náboženstvo patrí podstatne človekovi a len človekovi.“ Od počiatku sa dejiny ľudstva nesú v znamení hľadania a nachádzania Absolútna. V duchovnom svetle sa bytie ukazuje ako niečo pravdivé, dobré, usporiadané – napriek existencii zla: „Boh urobil, ale aj robí svet zrozumiteľným, racionálnym. Preto je bytie, svet, život i človek pochopiteľný a zrozumiteľný len v spojení s Bohom ako so svojou základnou a najhlbšou príčinou a zdrojom. Keď v ľudskom chápaní zmizne Boh, zmizne aj zrozumiteľnosť sveta“ (Ján Chryzostom Korec: Človek, tvor náhodný?).

::

Ľudia starého sveta stáli na pevnom základe. Svet bol usporiadaný, pravda bola pravdou a klamstvo klamstvom. Bolo zrejmé, čo je dobré a čo zlé. Aj utrpenie sa dalo vysvetliť, zapadalo do plánov Prozreteľnosti. Človek starého sveta mal ťažší život, ale vedel, prečo žije a prečo umiera.

::

Kardinál Sarah v knihe Boh alebo nič píše: „Človek nie je mierou všetkých vecí, musí prijať kategórie pravdy a dobra ako dané.“ A na inom mieste spomenutej knihy: „V prípade, že človek považuje čokoľvek iné za dôležitejšie než Boha, takže on v jeho živote stratí primát, alebo ak postaví medzi neho a svoj život seba, nastane to, čomu hovoríme zatmenie Boha. Následne sa skutočná prirodzenosť človeka začne ponárať do čoraz väčšej temnoty a nepochopenia. Príčina je jasná: človek sa môže definovať len vo vzťahu k Bohu.“

::

Recenzia knihy kardinála Saraha: Boh alebo nič, svetlo alebo tma

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (32/2020)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.