- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. októbra 2020

Nedeľné slovo (94)

 

Zápasiť o vieru

Niečo sa stalo. Ľudská spoločnosť sa v priebehu niekoľkých desaťročí veľmi zmenila. Máme iný spôsob života, inakšie vzťahy, zákony... Takmer všetko sa akosi zvláštne až nebezpečne zrýchlilo a zrelativizovalo.

Svet sa hádam ani tak nezmenil, zmenilo sa naše vnútro, naše vnímanie, naše nazeranie na svet. Ochabla v nás viera.


Poznáme to z Písma – Peter kráčal po hladine Genezaretského jazera, ale keď zapochyboval, začal sa topiť. Podobne je to s nami. Bez viery sa neudržíme. Bez viery v živého Boha hynieme.

Stojí za to zápasiť o vieru, prosiť a túžiť, chcieť! Ježišove slová sú jednoznačné (Mt 17, 20): „Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko... nič vám nebude nemožné.“

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (93)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.