- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. novembra 2020

Nedeľné slovo (100)

 

Ide o veľa

Modlitba, práca, štúdium napĺňajú a posväcujú život. Vo vzájomnej prepojenosti tvoria ušľachtilý celok. Žiaľ, sú ľudia, ktorí sa týmto činnostiam vyhýbajú. Čo ich teda formuje?

Modlitba a práca sa nevylučujú, ale vzájomne dopĺňajú, čo je ešte zvýraznené štúdiom, čítaním, prijímaním užitočných poznatkov.


Keď sa človek nemodlí, keď nepracuje, keď sa nevzdeláva, stráca pôdu pod nohami. Nastupuje nuda, prázdnota, dezorientácia. Človek má rozum a vôľu, hádam nechce žiť iba zvykovo, konzumne, živočíšne...

Ide o zmysel a smerovanie života, o odhodlanie ísť úzkou cestou. Široká cesta pohodlia, pretvárky a klamu vedie do záhuby. Nasledujme Ježiša! Evanjelista Ján zaznamenal Ježišove slová (Jn 12, 26): „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (99)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.