- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. novembra 2020

Nedeľné slovo (99)

 

Jednoduchosť pravdy

Dnes chceme mať všetko vedecky podložené. Chceme argumenty, dôkazy, prepočty. Odvolávame sa na odbornosť a odborníkov, v tom vidíme záruku spoľahlivosti.

Chceme mať istotu a všetko, čo pokladáme za nevedecké, dávame bokom. Čo presahuje hranice nášho rozumového či zmyslového poznania, to odmietame a popierame ako niečo nereálne, prípadne iracionálne.


Lenže svet je omnoho väčší než my a naše schopnosti, väčší než naše prepočty. A tak sa prehnaný racionalizmus mení na agnosticizmus a dokonca nihilizmus.

Paradoxne, veľké pravdy sú v podstate jednoduché. Dobro a zlo vieme rozlíšiť aj bez vedeckého skúmania. Dôležité pravidlá, potrebné na život, sú obsiahnuté v Desatore. Zbytočné špekulovanie, osobitne v duchovnej sfére, nás môže len pomýliť.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (98)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.