- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. novembra 2020

Ohrozenie Západu

 

ZÁPISNÍK (46–47/2020)

Pat Buchanan vidí štyri veľké hrozby, doliehajúce na západný svet: vymieranie obyvateľstva, masové prisťahovalectvo ľudí inej farby pleti, vierovyznania a zvyklostí, vzostup antikultúry a príklon vládnucich elít k svetovej vláde. Západ ešte má schopnosť a silu týmto hrozbám čeliť a odolať, ale už nemá túžbu a vôľu. Nemá vôľu udržať sa ako životaschopná a jedinečná civilizácia.

Globalizačné tendencie a tlaky sú veľmi silné. Nemalý podiel na tom majú nadnárodné korporácie. Pretože ich hlavným záujmom je efektivita a zisk, neuznávajú lojalitu voči národnému štátu a jeho potrebám. Vlastenectvo a kultúrne tradície sú im cudzie. Sila globálneho kapitalizmu sa prejavuje taktiež vo vzťahoch medzi štátmi. Európske hospodárske spoločenstvo, fungujúce na princípe vzájomne výhodnej spolupráce, sa pretransformovalo na politickú úniu, ktorá chce byť „superštátom“. Európskym národom je vnucovaná téza, podľa ktorej sa treba otvoriť iným kultúram, treba otvoriť dvere migrantom a nebrániť sa vytvoreniu multikultúrnej spoločnosti.

 

Podľa Buchanana ide o zápas, v ktorom sa rozhoduje medzi vlastenectvom a globalizáciou, národnými štátmi a novým svetovým poriadkom: „Fašizmus a boľševizmus boli zlikvidované. Tým však nenastal koniec dejín. Vojna proti internacionálnemu komunizmu sa skončila, začal sa však zápas proti internacionálnemu socializmu. Je to rozhodujúci konflikt 21. storočia. Bude sa v ňom rozhodovať o tom, či jedinečné kultúry Západu prežijú, alebo či sa stanú subkultúrami multikultúrneho kontinentu. Bude sa v ňom rozhodovať o tom, či európske národné štáty prežijú ako nezávislé a slobodné, alebo sa premenia na provincie európskeho superštátu, v ktorom uplatňovanie práva na záchranu ich identity bude navždy postavené mimo zákon (Patrick J. Buchanan: Smrť Západu).

Recenzia kniha P. Buchanana: Pochod smrti

::

Biblia hovorí o staviteľoch veže v Babylone. Boli namyslení a vo svojej namyslenosti si primnoho trúfali. Chceli postaviť vežu, ktorej vrchol prenikne nebesia. Vtedy zasiahol Boh, pomiatol ich reč, aby si navzájom nerozumeli, a rozptýlil ich po celej zemi. Veža ostala nedokončená (porov. Gn 11, 1–9). Dnes vidíme snahy o akési nové zjednotenie, o vytvorenie globalizovaného združenia „staviteľov“ – opäť bez Boha, ba proti Bohu, proti jeho zákonom. Súčasní stavitelia babylonskej veže idú na vec z druhej strany. Vyhlasujú, že Boha niet, že dokážu prekonať staré rozdelenia a stavbu dokončiť – na to je však potrebné, aby všetci prijali ich svetonázor, aby sa do stavby veže zapojil celý globalizovaný svet. Pravdaže, takéto blúznenie o svetlej budúcnosti a raji na zemi sa nemôže skončiť inak ako neúspechom. Zbytočne sa prikrýva hávom vedeckosti a modernosti. Nemôže uspieť, pretože stavia na nezmyselnej pýche a samovražedne stiera hranice medzi dobrom a zlom.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (44–45/2020)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.