- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. decembra 2020

Myšlienky vernosti národným hodnotám

 

Exulantské verše (1945–1988), zostavil Martin Lacko

Bytča, Slovenský dejepisný spolok, 2020

Zaujímavá kniha veršov slovenských exilových básnikov obsahuje 115 básní a 8 epigramov od známych i menej známych, významných i menej významných autorov, ktorých z rozličných dôvodov postihol osud emigrantov; boli nútení opustiť rodnú zem, ale nezhasla v nich láska k domovu. Napriek tomu, že boli nútení žiť v nových podmienkach cudzieho sveta, združovali sa v krajanských spolkoch, organizovali podujatia v rodnom jazyku, stretávali sa na bohoslužbách, vydávali tlač, rozličným spôsobom udržiavali s domovinou kontakt cez svojich rodinných príslušníkov a priateľov, a vyjadrovali sa aj mnohými veršami.

V krajinách celého sveta, na všetkých kontinentoch, kde sa v ťažkej situácii emigrantov ocitli, dokázali sa zaradiť do spoločenského, hospodárskeho i cirkevného života a často v ťažkých a zložitých podmienkach sa uchytiť a byť oporou a nádejou pre tých, ktorí zostali na Slovensku. Žili mnohé roky v nádeji, že raz príde čas a oni sa budú môcť vrátiť, čo sa viacerým aj podarilo, prišli po dlhom období núteného odlúčenia do rodnej vlasti. Ale nie všetkým sa podarilo vrátiť sa na Slovensko, pretože sa politickej zmeny nedožili, či iné prekážky im to neumožnili.

Kniha je rozdelená na sedem častí: Ozveny teroru, Osud utečenca, Spevy o národe a domovine, Martýri a osobnosti, Zradcom a odrodilcom, Modlitby za vlasť, Epigramy. Texty sú zozbierané z rozličných zbierok, kalendárov, ročeniek, almanachov, samizdatov, ktoré vyšli väčšinou v zahraničí. Pri každej básni je uvedené, odkiaľ bola prevzatá, aj keď to nevylučuje, že mohla byť uverejnená aj inde.

Úvodný príhovor zostavovateľa Martina Lacka Bolesť nielen exilová približuje čitateľom dôvody exilu a podmienky v ňom a oboznamuje so slovenskou exilovou literatúrou, z ktorej nie všetko doteraz vyšlo tlačou. V závere publikácie je 25 krátkych medailónov autorov, ktorí sú v zbierke zastúpení. V doslove víta vydanie tejto zbierky exilovej poézie Ján Vrtielka z Austrálie.

Myšlienky vernosti národným hodnotám, ktorým boli exulanti verní počas desaťročí nútenej emigrácie za neľahkých podmienok, sú svetlom a nádejou aj dnes, keď sú ich nositelia a zástancovia odsúvaní a vyraďovaní zo spoločenského života, pokladaní za občanov druhej kategórie či označovaní za nebezpečných extrémistov.

 

Ľudovít Košík

::

Súvisiace články:

Na strane pravdy a spravodlivosti

Len ísť a hlavu neskloniť

::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.