- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. decembra 2020

Nedeľné slovo (103)

 

Zárodok obnovy

Ľahké by bolo milovať nejakého ideálneho človeka, alebo človeka stvoreného podľa našich predstáv. Lenže taký neexistuje. Ani my nie sme dokonalí, ani my nespĺňame všetky predstavy a očakávania svojich blížnych.

Kresťanská láska je postavená na rozhodnutí, na dobrej vôli a bázni voči Bohu. Uplatňuje sa vo vzťahoch nedokonalých ľudí pred zrakom vševediaceho a všemohúceho Pána života a smrti.


Pravá láska teda nie je iba, respektíve v prvom rade záležitosť citu, ale záležitosť rozumu a vôle. Láska je rozhodnutie! A musí v nej byť aj prvok obety a sebazaprenia.

Bez pokánia sa nepohneme dopredu. V pokání je zárodok obnovy, začiatok dobrej cesty. Čo je pokánie? V prvom rade uznanie a oľutovanie vlastných previnení, a potom dôsledná očista a obnova, náprava, vnútorné uzdravenie.

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (102)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.