- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. apríla 2021

Zachráňme Slovenské pohľady

 

ZÁPISNÍK (11–14/2021)

„Píše sa rok 2020. V slobodnej a suverénnej Slovenskej republike sa mení politická reprezentácia, prichádzajú noví majitelia právd, noví poslovia sľubov a vedno s nimi aj noví stínači hláv. (...) Ministerská sekerka sa ušla aj pani učiteľke Natálii Milanovej, ktorá dovtedy znamenala v kultúre asi toľko čo moja maličkosť povedzme v atómovej fyzike – teda zhola nič. (...) A veruže, pani učiteľka zaťala. A rovno do Matice, a hneď aj v programovom vyhlásení vlády. Prvý raz v histórii. Ani Uhri, ani ľudáci, ani komunisti tak nezaťali ako ona.“
(Štefan Haviar)

::

„S veľkým údivom a roztrpčením som prijal správu, že pani ministerka kultúry krátením rozpočtu Matice slovenskej o jednu tretinu ohrozila vydávanie a riadny chod literárneho mesačníka Slovenské pohľady. (...) Hoci v rozdielnych podmienkach a režimoch, Slovenské pohľady vychádzali a existovali. Sú symbolom pretrvania nášho národa. Aj počas ťažkých rokov totalitného režimu Slovenské pohľady neprestali byť mesačníkom, a teda kronikárom zložitých pomerov v slovenskej literatúre. Akékoľvek opatrenia, ktoré by znížili rozsah, periodicitu a redakčnú úroveň tohto časopisu, siahajú na jeden z pilierov našej národnej kultúry. Bolo by hanbou pre samostatnú Slovenskú republiku, keby hociktorá z jej vlád siahla na tento jedinečný literárny časopis.“
(Anton Hykisch)

::

„Dejiny Slovenských pohľadov sú nekončiacim sa príbehom obmedzení a násilia tej či onej moci. V šesťdesiatych rokoch bolo hlavnou pákou prideľovanie papiera. Dnes, keď je papiera dosť, priškrcujú sa zasa finančné zdroje najmenšej literárnej redakcii. S vaničkou sa vylieva aj dieťa. Ministerke bez dlhej pamäti aj zle, ba hlúpo radia. (...) Tá politická nešikovnosť a príslovečná administratívna tuposť, s ktorou sa s vaničkou vylieva aj dieťa, mi prekáža najväčšmi preto, lebo priamo svedčí o ideologickej posadnutosti.“
(Dušan Kerný)

::

„Mal som v máji či júni hodinové stretnutie s ministerkou kultúry Milanovou. Upozornil som ju na počínanie Literárneho informačného centra, na ničenie literárnych hodnôt a na pokusy MK SR zlikvidovať umelecké fondy, konkrétne Literárny fond. NIČ som nedocielil. Milanová je rovnako slepá a ignorantská ako väčšina ministrov tejto novej vlády.“ 
(Milan Richter)

::

In: Slovenské pohľady č. 2/2021

 

Vybral: Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (10/2021)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.