- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. mája 2021

Zomrieť samému sebe

 

Kristína Ondrkálová
„Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 12, 25)

Téma zomierania je v našej spoločnosti vo veľkej miere tabuizovaná, napriek tomu, že každý človek bude s ňou raz osobne konfrontovaný. Pravdou však je, že počas svojho života podstupujeme dennodenne malú „smrť“ na úrovni svojho ja – a je to tak správne. Denne musíme voliť medzi tým, čo poznáme ako správne a dobré, a medzi všetkými tými vecami, o ktorých vieme, že až také dobré nie sú.

Ježiš výsostne odporúča „zomrieť samému sebe, svojmu ja“, je to zaznamenané na viacerých miestach v Biblii. Jeho slová o odumretí pšeničného zrna zazneli krátko predtým, než mal byť zajatý, odsúdený na smrť a ukrižovaný. Vieme, že po troch dňoch vstal zmŕtvych, a tak slová o odumretí zrna a prinesení veľkej úrody dokonale vyplnil, keď dokonal dielo vykúpenia človeka.

Umrieť sebe samému znamená prestať žiť pre seba a začať žiť pre iných. Keď zabudneme na svoje ja, nebudeme strácať hodiny a hodiny premýšľaním o sebe, starosťami o svoje veci, ale budeme sa usilovať poslúžiť iným. Nebudeme strácať čas na psychoanalýzy, aby sme zo svojich problémov obviňovali iných, ale budeme sa o svojich blížnych zaujímať (FOREST, T., FLORES, P. Ježiš ma uzdravuje. Bratislava, Lúč, 1993, s. 46).

Podľa Ježišovho vzoru je načase urobiť exodus z komfortnej zóny svojho ja, viac než kedykoľvek predtým. To jediné človeka naozaj vnútorne uzdraví a urobí ho skutočne šťastným teraz i vo večnosti. „Človek môže nájsť samého seba iba v úprimnom sebadarovaní” (Ján Pavol II.).

 

Kristína Ondrkálová

::

Odporúčané: Informačný chaos verzus pravda

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.