- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. júna 2021

Nedeľné slovo (126)

 

Božie deti

Vo svete neustále prebieha zápas medzi dobrom a zlom. To je hlavná náplň dejín, od počiatku až po koniec, do konca vekov. Frontová línia tohto zápasu prebieha vnútrom každého človeka.

Sme svedkami, no hlavne účastníkmi. Aj my rozhodujeme, aj na nás záleží. Život je boj, a má ním byť. Každý z nás sa na ňom podieľa, stavia sa na jednu alebo druhú stranu.


Človek pritom nebojuje len za seba, či si to uvedomuje, alebo nie: ovplyvňuje druhých, podporuje a posilňuje jednu zo strán konfliktu.

Uvedomujeme si, že veľmi záleží na tom, ako žijeme, ako zmýšľame a konáme? Ja, ty, vy, my – všetci sme Božími deťmi. Ježiš povedal: „Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi...“ (Jn 15, 14–15).

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (125)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.