- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. júla 2021

Sme hriešni

 

Kristína Ondrkálová
„Všetci sa prehrešujeme v mnohom.“ (Jak 3, 2)

Všetci sa prehrešujeme proti láske, každý jeden deň. Ak niečo nejde podľa našich predstáv, zvyčajne začneme hľadať príčinu cestou obviňovania niekoho zvonku, mimo seba – je tu zaručený zoznam vinníkov ako „manžel, svokra, priateľ, susedka, kolega... fúha, toľko možností... No pozor, sú tu ešte ďalšie: politici, bankári, farmafirmy, liberáli, fašisti, konzervatívci, progresívni, extrémisti, migranti, džendžeristi, Soroš, Gates, František... nekonečné more možností” (Šaškovič, R. Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili! Dostupné na internete: svetkrestanstva.postoj.sk).

V prípade obviňovania chyba zvyčajne nie je iba na jednej strane, ale situácia je zložitejšia. Keď obviňujem len toho druhého, povyšujem sa nad neho a staviam sa do roly samospravodlivého sudcu. Obviňovať, ľutovať sa a deštruktívne kritizovať naozaj nepomáha. Keď obviňujem hlava-nehlava a začínam so sebaľútosťou a deštruktívnou kritikou, odmietam prevziať zodpovednosť za svoj život a svoje konanie. Áno, je to oveľa ľahší spôsob ako vzchopiť sa, pozrieť sa do zrkadla, povedať „zhrešil som” a urobiť niečo konštruktívne zodpovedné so svojím životom a v živote iných ľudí. Obviňovaním, sebaľútosťou a deštruktívnou kritikou toho druhého odďaľujem a strácam čas potrebný na zmenu vo mne, ktorá je potrebná a ktorú neustále odkladám. Kajať sa zo svojich hriechov a zmeniť sa, to Ježiš nazýva pokáním, vnútorným obrátením človeka, ktoré je dielom Božej milosti.

„Vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého života, návrat, obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu, odvrátenie sa od zla spojené s odporom k zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili. Zároveň zahŕňa v sebe túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie milosrdenstvo a s dôverou v pomoc Božej milosti. Obrátenie je predovšetkým dielom milosti Boha, ktorý spôsobuje, že sa naše srdcia vracajú k nemu” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1431–1432. Dostupné na internete: katechizmus.sk).

Všetci sa prehrešujeme v mnohom... „Obráť nás, Pane, k sebe a vrátime sa...“ (Nár 5, 21).

 

Kristína Ondrkálová


::

Duchovné zamyslenie: Človek nemôže žiť bez lásky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.