- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. októbra 2021

Hladní a smädní po spravodlivosti budú nasýtení

 

Vlado Gregor
Ľudstvo sa stále viac snaží chiméry zháňať 
a vlastným cieľom a zámerom sa klaňať...

Niet väčšieho pokušenia pre človeka ako preceňovať svoje sily. Na druhej strane, bez sna­ženia sa o úspech v profesionálnom aj osobnom živote a bez snahy o úspech a šťastie vlastných detí by takpovediac neboli ľudské dejiny a nemali by sme ani možnosť poučiť sa z vlastných chýb.

Je iste cenná i nevyhnutná existencia svätých a nezištných ľudí, má zmysel ako poučenie a regulácia pre väčšinu, často márne sa snažiacu o blahobyt a pohodu pre seba a tých „svojich“. Ale snaha o akési abstraktné šťastie a všeobecnú dokonalosť vedie k totálnemu
nešťastiu a k absurdite vo všetkom – ako to momentálne vidíme a vďaka mediálnym možnostiam často v priamom prenose sledujeme.

Nie je v našich možnostiach a schopnostiach zmeniť človeka, často ani milovaného priateľa a blízkeho, tobôž nepriateľa a na míle vzdialeného. Snažíme sa o svoje malé šťastie a pohodlie, a to samo osebe nie je zlé, len berme vždy pritom ohľad na druhých, ktorí od nás závisia a majú nás radi. Často je to tak: čím menej zodpovednosti máme, tým máme viac radosti, a ak nám chýbajú niektoré rozumové či silové šikovnosti, tým viac šťastia nachádzame a prežívame.

Zodpovednosť mocných a šikovných je obrovská a mlčanie k tomu, čo vidíme a chápeme, je veľkým hriechom. Ak máme talent a dar vyjadriť sa a aspoň niečo napraviť a ani sa o to nepokúsime, budeme potrestaní a zahanbení – a určite si trest a hanbu za­slúžime.

Už Jób nám hovorí, že bojom je život muža na zemi. My sa nie môžeme, ale musíme usilovať o pravdu aj za cenu osobnej obety a pritom nemôžeme počítať s tým, že nás niekto pochváli a ocení. Je to boj na osobnej aj verejnej rovine, robíme v ňom nevyhnutne aj chyby, prejavené talenty majú aj nezavinené kazy, ale počíta sa úprimnosť a cieľ pomáhať, zverejňovať a aplikovať to dobré a osožné, čo je v nás.

Sám takto bojujem od roku 1978 a svetový úspech sa nekoná a nedostavuje. Ale stále ve­rím v to, že hladní a smädní po spravodlivosti budú nasýtení. A ak nás aj nikto neocení, v závere si nás ocení Boh. Silu nám už v tomto živote dodáva to, že pár našich blíz­kych predsa len potešíme, takže nejakú odmenu a radosť máme už na tomto svete, teda v tomto prevažne slzavom údolí.

Často sa mi stávalo aj stáva, že ma niekto odsúdi bez akýchkoľvek argumentov. Ak si niekto pred nami a našimi snaženiami, prežívaním a istotami zakryje oči a zapchá uši, tak je to vlastne sladkým a príjemným potvrdením toho, že sme na dobrej ceste.

Mnohé medziľudské siete a vzťahy sa teraz ničia a trhajú. Spevňujme ich aj za cenu toho, že nás niektorí nepo­chopia, vynadajú nám, alebo aj uškodia. Naši svätí predchodcovia sa utešovali tým, že ešte neodporovali až do krvi. Je to motív a potecha aj pre nás, súčasných a moderných. Počúvaj­me, čo nám evanjelium prikazuje a neprevracajme nehanebne slová Ježiša Krista. Nepľujme na jeho osobné utrpenie a obetu prinesenú za nás všetkých – hlavne my, ktorí ho rešpektujeme a nasledujeme!

 

Vlado Gregor


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.