- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. januára 2022

Filozofiou k pravde

 

ZÁPISNÍK (4/2022)

Jiří Fuchs je český filozof, lektor súkromnej filozofickej školy Academia Bohemica, šéfredaktor časopisu Distance, autor niekoľkých kníh, obhajca tradičnej filozofie, ktorá je v súlade s kresťanským chápaním sveta. Jeho úvahy nastavujú kritické zrkadlo súčasnému hodnotovému relativizmu a myšlienkovému chaosu.

Jiří Fuchs poskytol nedávno dva rozhovory – vskutku múdre a inšpiratívne – prístupné na internete vo forme videa, v ktorých osvetľuje pozadie prebiehajúcich spoločenských procesov:

Rozhovor s Jiřím Fuchsom

Druhý rozhovor s Jiřím Fuchsom

::

Jiří Fuchs poukazuje na to, že materialistický výklad sveta a etický relativizmus vedú v konečnom dôsledku ľudskú spoločnosť k totalite. Pretože ak si jednotlivec v súkromí môže robiť čo chce, podľa svojich predstáv a chúťok (ako to hlásajú dnešní „progresívci“), tak i štátna moc a mocní tohto sveta (boháči, multimiliardári) môžu konať a rozhodovať ľubovoľne, ako im to vyhovuje. Ak neexistuje Boh, duša, duchovná sféra, ak neexistuje nemenný mravný poriadok, tak normy života určuje omylný a hriešny človek – a v tom je vždy veľké riziko zneužitia.

::

V médiách hlavného prúdu nedávno zaznelo, že hovoriť v súvise s aktuálnym dianím v spoločnosti o totalite je „neslušné“. Lenže, totalitu nedefinuje miera násilia, tak ako slobodu nedefinuje to, že ešte máme slobodné voľby. I hrozba pokút a straty zamestnania i finančné tresty a psychické vydieranie sú násilím. A keď sa násilím – cez politiku – celoplošne vynucujú požiadavky, ktoré sa týkajú svetonázoru a svedomia, tak treba hovoriť o totalite, pretože to totalita je!

::

Jasným znakom totalitnej mentality je takzvaná politická korektnosť, ktorá sa začína tvrdo presadzovať i na Slovensku. Ľudia už vedia, čo sa môže a ako sa má hovoriť o otázkach všeobecného záujmu – a na druhej strane, čo sa hovoriť nemôže, i keby to bola pravda. A tak dochádza k tomu, že ľudia si niečo iné myslia a niečo iné prejavujú navonok, respektíve niečo iné hovoria v súkromí a niečo iné na verejnosti. A čo je osobitne varovné, maniere politickej korektnosti prenikli už aj na pracoviská a ovplyvňujú odmeňovanie za prácu.

::

Poctivým uvažovaním, kritickým skúmaním toho, čo sa okolo nás deje, vieme prísť k pravde. Otázkou však je, do akej miery nás pravda zaujíma, či o ňu vôbec stojíme, alebo či chceme ísť radšej cestou falše a kompromisníctva (len aby to nebolelo).

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (3/2022)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.