- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. januára 2022

Kresťanský idealizmus

 

ZÁPISNÍK (5/2022)

Kresťanstvo nie je len náboženstvo v bežnom zmysle slova. Kresťanstvo predstavuje úplný antropologický model, inými slovami, ponúka človeku komplexný návod na život a dáva uspokojivé odpovede na všetky dôležité ontologické otázky, ale aj na otázky praktického života. Kresťanstvo je jedinečné – zjavuje nám trojjediného Boha a zvestuje zákon lásky. Z filozofického hľadiska, teda z hľadiska prirodzeného rozumu, hlása to, čo neodporuje rozumovému poznaniu, naopak, rozširuje ho a dáva mu hlbší zmysel.

::

Skúmanie dejín nás oprávňuje povedať, že láska v kresťanskom ponímaní je nenahraditeľnou hodnotou a spolu s vierou a nádejou tvorí trojicu čností, ktoré pozitívne napĺňajú ľudský život. Pochopiteľne, uznanie a prijatie kresťanstva má svoje dôsledky na svetonázor, na spôsob života a myslenia, veď jednou zo základných požiadaviek kresťanského učenia je potreba (nielen) vnútornej obnovy. Kresťanské zmýšľanie, respektíve povedomie ovplyvňuje všetky oblasti života. Preto náboženstvo nemožno vylúčiť z verejnej sféry. Nepraktizovaná viera je viera bez skutkov, a teda mŕtva.

::

Kresťanský idealizmus sa opiera o múdrosť srdca, vychádza z presvedčenia, že rozhodujúci, kľúčový, určujúci je zákon lásky. Je to filozofia života, filozofia ako cesta, ako hľadanie a nachádzanie zmyslu života. V kresťanskom idealizme spolunažíva rozum s vierou (filozofia je mladšou sestrou teológie). Naša túžba po poznaní sa napĺňa prostredníctvom rozumu i viery. Najbližšie k pravde prenikne poznanie prehĺbené vierou.

::

Kresťanský idealizmus vedie človeka k poriadku myslenia podľa pravidiel kritického realizmu a zároveň k nazeraniu na svet z hľadiska večnosti. Konečným cieľom človeka i ľudstva je spočinutie v Bohu, z čoho vyplýva prvoradá dôležitosť starostlivosti o dušu. Správne nasmerované myslenie vedie k formovaniu uvedomelého životného postoja. V praktickom živote sa kresťanský idealizmus prejavuje presadzovaním ideí dobra, pravdy, krásy a spravodlivosti.

::

Naša životná energia sa nesmie vybiť v každodenných starostiach či sporoch, v politikárčení, kšeftovaní a v prízemnom pragmatizme. Aj v premenách času treba hľadať večnú pravdu. Verme, že náboženská hĺbka a idealistická filozofia obnovia narušenú jednotu sveta a znovunastolia vládu Zákona.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (4/2022)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.