- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. januára 2022

Nedeľné slovo (158)

 

Myslieť na koniec

Všetko živé na tejto zemi je v pohybe. Nehýbať sa značí odumierať. Aj človek je v pohybe – ako subjekt i objekt diania. A hoci niekedy sám nechce, plynutím času sa mení.

Koniec dobrý, všetko dobré. Záleží teda na tom, kam ideme, alebo kam sa dávame tlačiť. O našom osude možno rozhodne posledná chvíľa, naša pripravenosť na ňu.


Poučme sa z minulosti a v prítomnosti (čiže teraz a tu) žime pre budúcnosť, ktorá raz vyústi do večnosti.

Aj svätý Ignác z Loyoly radí myslieť vždy na koniec, teda na výsledok a dôsledok toho, čo konáme či zamýšľame konať. Kresťan má byť predvídavý a obozretný: „Nikdy nič nerob ani nehovor, kým si najprv neuvážiš, či sa to páči Bohu, či ti to osoží a či je to blížnemu na povzbudenie.“

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (157)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.