- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. februára 2022

Švajčiarsko – krajina snov mnohých Slovákov (a nielen ich)

 

Karol Dučák

O Švajčiarsku, ktoré je známe aj ako krajina Helvétskeho kríža, sa mnohí cudzinci vyjadrujú v superlatívoch, ktoré oslovujú ľudí na celom svete. V mnohom je táto krajina vzorom aj pre Slovenskú republiku. Zaiste nie vo všetkom, pretože ani vo Švajčiarsku nie je raj na zemi, ale predsa sú v tejto krajine veci hodné obdivu a nasledovania. A ktoré konkrétne? Vymenujme aspoň tie najvýznamnejšie.


Táto bohatá alpská krajina je vzorom vyspelého demokratického štátu, ktorá svojím obyvateľom zaručuje jedinečnú možnosť spolurozhodovať o vývoji svojej vlasti. Popri malom Lichtenštajnskom kniežatstve je Švajčiarsko jedinou krajinou, „ktorá má prepracovaný systém priamej demokracie na celoštátnej úrovni. Podobný systém priameho rozhodovania občanmi existuje iba v niektorých štátoch Spojených štátov amerických; typickým príkladom je Kalifornia. V Spojených štátoch však neexistuje žiadna priama demokracia na federálnej úrovni, čo znamená, že je celý rad právomocí, ktoré sú mimo dosahu referenda“ (mehr-demokratie.de).

Táto požehnaná krajina bola ako neutrálny štát uchránená od mnohých ničivých vojen, predovšetkým od prvej a druhej svetovej vojny. Aj vďaka svojej neutralite sa Švajčiarsko stalo krajinou bánk. Má jeden z najvyspelejších bankových systémov v celosvetovom meradle, čo predovšetkým vďaka striktnému dodržiavaniu bankového tajomstva umožnilo do tejto krajiny akumulovať obrovské vklady z mnohých krajín sveta.

Švajčiarsko je tradične vyspelým sociálnym štátom, patriacim k najbohatším na svete. Ak berieme do úvahy HDP na osobu podľa parity kúpnej sily na základe údajov Svetovej banky, bolo v roku 2020 Švajčiarsko piatym najbohatším štátom v celosvetovom meradle (porov. theglobaleconomy.com).

Medzi pozoruhodné prednosti krajiny Helvétskeho kríža patrí aj mimoriadne rozvinuté družstevníctvo, ktoré sa výrazným spôsobom podieľa na ekonomickom profite Švajčiarska. Dvadsať najväčších švajčiarskych družstiev prispelo v roku 2017 k celkovej tvorbe HDP krajiny podielom približne 15 percent. A v roku 2018 prispelo desať najväčších družstiev svojimi tržbami k celkovej tvorbe HDP Švajčiarska podielom viac ako 11 percent (porov. genossenschaftsmonitor.ch, s. 5).

Medzi švajčiarskymi družstvami vynikajú dva kolosy: Migros-Gruppe (Skupina Migros), skrátene Migros a v poradí druhá Coop-Gruppe (Skupina Coop), skrátene Coop. Prím vedie Migros-Gruppe, najväčšia maloobchodná spoločnosť Švajčiarska, ktorá má približne 2,3 milióna členov (údaj z roku 2020). Je tiež najväčším švajčiarskym zamestnávateľom s počtom 99 155 pracovníkov v roku 2020 (migros-gruppe.jobs).

Jadrom tohto gigantu je Migros-Genossenschafts-Bund (Družstevná federácia Migros), skrátene MGB, ktorú tvorí desať regionálnych družstiev. Migros vlastní početné priemyselné podniky, rôzne obchodné, cestovné a logistické spoločnosti, ako aj banku Migros. V roku 2021 dosiahla Skupina Migros celkové konsolidované tržby vo výške 28,9 miliardy CHF (srf.ch).

Oproti predchádzajúcemu roku boli teda tržby o niečo nižšie. V roku 2020 mal Migros celkové konsolidované tržby 29,947 miliardy CHF. S celkovým ziskom skupiny pred úpravou portfólia vo výške 555 miliónov CHF švajčiarsky družstevný gigant úspešne zvládol extrémne ťažký rok 2020, poznačený bolestivým účinkom opatrení proti ochoreniu covid-19 (porov. report.migros.ch).

Migros spolu s inými švajčiarskymi družstvami zohráva významnú úlohu vo výkonnosti ekonomiky krajiny. Prioritne sa usiluje o zlepšenie kvality života svojich zákazníkov, navyše sa cielene a dobrovoľne angažuje v sociálnych a kultúrnych aktivitách.

Príbeh tohto družstva je priam legendou, spojenou s viacerými paradoxmi. Napríklad Migros nevznikol ako družstvo, ale spočiatku to bola akciová spoločnosť, ktorá sa až v roku 1941 pretransformovala na družstvo. Pri jej zrode stál šikovný švajčiarsky podnikateľ, politik a publicista Gottlieb Duttweiler, muž s obchodnou genialitou, nezlomnou bojovnou povahou, odvážnymi nápadmi a silným zmyslom pre sociálnu zodpovednosť. Ale viac o histórii a súčasnosti tohto družstevného gigantu sa čitateľ dozvie v jednom z nasledujúcich článkov, ktorý bude venovaný špeciálne tejto legende švajčiarskeho družstevníctva.

 

Karol Dučák


::

Súvisiaci článok: Švajčiarske družstevníctvo – svetlý vzor do budúcnosti


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

1 komentár:

  1. Karol Dučák9.2.22

    Dnes, keď 79 zradcov národa podpísalo dohodu o obrannej spolupráci s USA, som sa znovu presvedčil, že bez funkčného referenda budú Slováci vždy len nástrojom svojvôle politikov, ktorí budú sústavne zrádzať nás všetkých. Dovtedy budeme len so závisťou pozerať na Švajčiarov, ktorí sami rozhodujú o svojej krajine.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.