- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. januára 2022

Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!

 

Otvorený list Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky


Vážení členovia výboru pre kultúru a médiá,
vážená pani ministerka kultúry,

význam hodnotových literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských médií pre našu spoločnosť je o to väčší, že súčasné, najmä komerčné médiá sú zahltené násilím, škandálmi, politizáciou verejného života a propagáciou kultu peňazí a mamonu.

Už preto je nepochopiteľné, že Fond na podporu umenia (FPU), ktorého poslaním je podpora práve hodnotových médií, po prvý raz od novembra 1989 – ak rátame aj štátny program podpory kultúry ministerstva kultúry ako jeho predchodcu – nepridelil viacerým už etablovaným časopisom nijakú dotačnú podporu, teda rozhodol, že ich dotácia na rok 2022 bude nula eur. Toto konanie považujeme za alarmujúce a za varovný signál ohrozenia hodnotovej rozmanitosti a názorovej plurality.

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) viac ako tri desaťročia vydáva tlačené médiá Literárny týždenník a časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Práve tieto časopisy, vrátane internetového časopisu SSS Kultúrno-literárny týždenník, ako aj vyše polstoročia vychádzajúci tlačený časopis Romboid, ktorý vydáva Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS), sa v roku 2022 ocitli na čiernej listine, t. j. zostali bez akejkoľvek dotačnej podpory FPU. Pritom ich pôsobenie v slovenskom mediálnom priestore je nezameniteľné.

Literárny týždenník ako platforma slovenských spisovateľov, intelektuálov, vedcov, umelcov a miestnych vzdelancov sa už po svojom vzniku v roku 1988 ako mienkotvorné médium nezameniteľne pričinil o demokratizáciu slovenskej spoločnosti, keď ako jediné verejné periodikum v minulom režime – vďaka svojmu zakladajúcemu šéfredaktorovi profesorovi Vincentovi Šabíkovi a redakcii – odvážne otváral tabuizované témy ochrany životného prostredia, prinavracal do verejného života spisovateľov, vrátane kresťanských autorov, ako aj umelcov a vedcov, ktorí boli proskribovaní v dôsledku normalizácie, osvetľoval význam slovenských historických udalostí a osobností, ktoré bývalý režim zaznával, a domáhal sa dodržiavania občianskych a ľudských práv vrátane práva občanov na verejnú informovanosť.

Literárny týždenník zároveň odvážne presadzoval národnoemancipačné požiadavky Slovákov – vrátane návratu slovenského znaku (dvojkríža na trojvrší) – do vtedajšej štátnej symboliky, odmietnutia tzv. trojjedinej ústavy centralistickej federácie a prijatia vlastnej ústavy Slovenskej republiky. V novembri 1989 ako prvé médium v celom bývalom Česko-Slovensku zverejnil Vyhlásenie Verejnosti proti násiliu, otvorene privítal demokratizačné zmeny a podporil revolúciu. Aj po novembri systematicky podporoval demokratizačné procesy v súlade s európskym systémom hodnôt, ako aj občianske a politické hnutia a strany s programami suverenizácie slovenskej štátnosti a nezameniteľne sa zasadil o vznik samostatnej demokratickej Slovenskej republiky v roku 1993 ako rovnoprávneho subjektu rodiny kultúrne vyspelých európskych národov.

V týchto intenciách aj súčasný Literárny týždenník, ktorý má ako médium nadkonfesionálny a nadpolitický charakter a zverejňuje príspevky autorov rozličnej názorovej orientácie, šíri autentické hodnoty našej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, prináša rozhovory a reportáže na aktuálne témy, recenzuje knižnú tvorbu, divadelné, operné, koncertné, filmové predstavenia, výtvarné výstavy, prezentuje diela našich klasických i súčasných maliarov, prináša esejistické reflexie o súčasnej kultúrnej a sociálno-ekonomickej situácii vrátane obnovy slovenského vidieka, nášho poľnohospodárstva, kultúrnej krajiny, ochrany životného prostredia a rozvoja turistiky, zaznamenáva aj regionálny literárny a kultúrny život a rehabilituje neprávom spochybňované historické osobnosti a udalosti.

Literárny týždenník vďaka tomu – v dnešných časoch mediálnej záľahy recipientov brakom, fejkmi a konšpiračnými správami – predstavuje dôležitú platformu šírenia autentických literárnych, umeleckých a kultúrnych hodnôt a neskreslenej informovanosti a vytvára jedinečný rezonančný priestor pre slovenskú kultúrnu verejnosť.

Dotyky ako celoštátny časopis SSS pre mladú literatúru a umenie takisto už vyše troch desaťročí podporuje mladých začínajúcich spisovateľov a umelcov. Od jeho vzniku v ňom publikovalo vyše 90 percent súčasných renomovaných spisovateľov mladšej a strednej generácie. V prípade zániku časopisu je existenčne ohrozený tlačený publikačný priestor na prezentáciu začínajúcich autorov. Jeho redakcia okrem iného organizuje jednu z najprestížnejších literárnych súťaží mladých básnikov na Slovensku s názvom Cena Rudolfa Fabryho, ktorá sa bude konať aj tohto roku. Popri časopise redakcia vydáva v SSS aj Edíciu mladých slovenských autorov časopisu Dotyky, ktorá otvára cestu do literatúry mladým debutantom. Nijaký iný časopis na Slovensku nemá také portfólio podpory mladých literárnych a umeleckých talentov.

Z uvedených dôvodov považujeme nepridelenie dotácií spomínaným dnes už etablovaným literárno-umeleckým a kultúrno-spoločenským časopisom za úsilie ochromiť tvorbu a šírenie autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti, ale aj likvidovať Spolok slovenských spisovateľov ako najstaršie a najpočetnejšie spisovateľské združenie na Slovensku a jeho médiá.

Sme presvedčení, že obsadenie komisie Fondu na podporu umenia pre časopisy nie je reprezentatívne a podlieha skupinovým záujmom. Nie náhodou FPU dlhodobo eliminuje zodpovedajúcu účasť zástupcov spisovateľských organizácií v tejto komisii, a to nielen spomedzi SSS, ktorý má vyše 400 členov, ale aj z AOSS, ktorá združuje šesť spisovateľských organizácií. Komisia tak nijakým spôsobom nereprezentuje početné spisovateľské stavovské združenia, ale len súkromné skupinové záujmy, čo dokladajú aj jej jednostranné odporúčania namierené proti médiám spomínaných organizácií.

Tento stav je o to alarmujúcejší, že FPU ako inštitúcia zriaďovaná zákonom NR SR nemá nijaký odvolací orgán, a teda neudelením dotácií môže beztrestne likvidovať hodnotovú a názorovú pluralitu v slovenskej kultúre a spoločnosti, ktorú priniesli novembrové zmeny roku 1989 – s jednoznačným významným pričinením Literárneho týždenníka – a o ktorú, ako sa ukazuje, musíme dnes odznova bojovať.

Vážení členovia výboru pre kultúru a médiá, vážená pani ministerka kultúry,

vyzývame a žiadame Vás, aby ste – využijúc všetky legitímne nástroje – zastavili toto trestuhodné nekultúrne negovanie základných demokratických princípov, ktoré nerešpektuje hodnotovú rozmanitosť a názorovú pluralitu, a aby ste podporili zodpovedajúce zastúpenie relevantných spisovateľských združení, ktoré reprezentujú stovky slovenských spisovateľov i spisovateľov národnostných literatúr, v riadiacich orgánoch Fondu na podporu umenia a osobitne v jeho odborných komisiách.

Zároveň Vás žiadame, aby ste zabránili zániku uvedených etablovaných časopisov, ktorý FPU svojimi neuváženými rozhodnutiami spôsobuje.

Ide o bezprecedentné úsilie zlikvidovať názorovú pluralitu a hodnotovú rozmanitosť, bez ktorých naša literatúra, kultúra, naše umenie i celá slovenská kultúrna verejnosť a zahraničná čitateľská obec budú ochudobnené, a v neposlednom rade ide aj o podporu a obhajobu šírenia autentických hodnôt a neskreslenej informovanosti.

Ide o kultúru a kultúrnosť celej našej spoločnosti.

 

Boris Brendza, predseda SSS, šéfredaktor časopisu Dotyky

Štefan Cifra, tajomník SSS, šéfredaktor Literárneho týždenníka

a ďalší signatári – slovenskí spisovatelia, vedci, umelci a publicisti, členovia Spolku slovenských spisovateľov a podporovatelia otvoreného listu.

Viac tu: spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list

5 komentárov:

 1. Anonymný11.1.22

  Pripájajú sa k otvorenému listu adresovanému pani ministerke aj všetci slovenskí humoristi, pretože väčšina tých slovenských - Kenda, Pavlík, Kotrha, Horecký, Majer, Bily, Scholz, Chabadová, Lechan, Švec, Javorský, Kupecký, Gossányi, Grešák a niekoľkí ďalší prispievajú svojimi príspevkami do Literárneho týždenníka a svojich domovských internetových novín HUMORIKON. Tiež sa zaradili medzi tie, ktorých podporu v oficiálnej žiadosti ignorovali chlebodarcovia (hrobári slovenskej kultúry) zašití v komisiách Fondu na podporu umenia (FPU). Je to likvidácia názorovej plurality a hodnotovej rozmanitosti. Touto likvidáciou naša literatúra, humor a satira a vôbec naše umenie i celá slovenská kultúrna verejnosť dostala poriadny pľuvanec do tváre.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Mám dojem, že rozhodujúce posty ovládli barbari, patokrati a lotri. Neviem to inak, jemnejšie, povedať. Devastácia kultúry, ku ktorej dochádza, je obludná.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Literárny týždenník je výnimočný časopis. Predstavuje viac než tri desaťročia úsilia o kultúru a kultúrnosť, dôstojnosť a svojbytnosť, etiku a estetiku života na Slovensku. Oceňujem jeho žánrovú a tematickú pestrosť, ako aj slobodymilovnosť, ktorá sa prejavuje v ochote publikovať príspevky širokého spektra autorov.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Vážená redakcia Priestor net. Dovoľujem si Vás upozorniť na stanovisko Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska - ASOSS.

  Dnes (11.1.2022) vydal Spolok slovenských spisovateľov (SSS) otvorený list Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky, v ktorom sa kriticky stavia k skutočnosti, že Fond na podporu umenia (FPU) nepodporil na rok 2022 časopisy Literárny týždenník, Dotyky a Romboid.
  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) je vydavateľom časopisu Romboid a preštudovala si dôvody, pre ktoré sa FPU rozhodol k tomuto kroku. V týchto dňoch AOSS analyzuje vzniknutý problém a komunikuje s FPU.
  Uvedenú výzvu nik zo Spolku slovenských spisovateľov s našou organizáciou nekomunikoval. Predsedu SSS Borisa Brendzu sme začiatkom roka na jeho dopyty informovali, že do skončenia našej analýzy nebude AOSS dávať žiadne verejné vyhlásenia a nebude organizovať petície.
  Preto nás prekvapil krok SSS, kde našu organizáciu zahrnuli do svojej výzvy bez nášho vedomia. V tejto súvislosti sme dnes 11.1.2022 požiadali krátkou správou pána predsedu, aby našu organizáciu z nej vylúčil.
  Chceme poznamenať, že v členských organizáciách AOSS dlhodobo nezdieľame hodnotový svet niektorých myšlienkových prúdov v Spolku slovenských spisovateľov. Z toho dôvodu považujeme zahrnutie časopisu Romboid, ako aj našu organizáciu do jeho výzvy za nepremyslený krok s ktorým dôrazne nesúhlasíme.
  Peter Juščák
  Predseda Rady AOSS
  11.1.2022

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Vážený pán Juščák, ďakujem za ohlas.
   Predmetná výzva má formu otvoreného listu, iniciátorom teda ide o to, aby sa z jej obsahom oboznámila široká verejnosť, považoval som preto za oprávnené aj prospešné text výzvy prevziať a publikovať v PriestorNete.

   Dovolím si pripojiť ešte jednu všeobecnejšiu poznámku:
   Rozdielnosť názorov je prirodzená, osobitne v radoch spisovateľov – sú to predsa premýšľaví ľudia, ktorí svoje myšlienky pretavujú do slov a publikujú. Ale to by im nemalo brániť v spolupráci. Myslím, že po troch desaťročiach sa zreteľne ukazuje, aké nešťastné bolo rozdelenie a vznik viacerých spisovateľských združení...
   Keď budeme nejednotní, roztrieštení či dokonca rozhádaní, nič nedokážeme, nedokážeme obhájiť svoje postavenie a záujmy voči byrokracii a nekultúrnosti zástupcov štátnej moci.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.