- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. januára 2022

Nenásytnosť konzumnej spoločnosti

 

ZÁPISNÍK (2/2022)

Podľa kardinála Saraha vzdialenie sa od Boha nie je prejavom rozumu, ale vôle. Ateistická životná orientácia je individuálnym rozhodnutím človeka, ktorý si predsavzal dosadiť na miesto Boha samého seba. Ateizmus má teda pôvod v prepiatom individualizme. Ale predstava absolútnej slobody je iluzórna, vedie napokon k odmietaniu etických pravidiel a zásad bez rozdielu, čiže vlastne k mravnému úpadku: „Fenomén zatmenia Boha sa prejavuje v bohatých a mocných krajinách súčasného sveta výraznou inklináciou ľudí k praktickému materializmu, neobmedzenému a nespútanému konzumu a definovaniu falošných mravných kritérií. Jediným zmyslom života sa pre mnohých stáva matéria a okamžité uspokojovanie potrieb“ (Robert Sarah: Boh alebo nič).

::

Moderný ateizmus Boha programovo ignoruje. Náboženské otázky stavia mimo zorného poľa, prinajlepšom im vyhradzuje miesto v súkromí, v utajení, v izolácii. Na verejnosti, v oblasti kultúry a médií, sa náboženská viera dostáva do polohy čohosi nežiaduceho, nemoderného, iracionálneho alebo smiešneho. Démon ateizmu vykresľuje veriaceho človeka ako neslobodného, nevzdelaného, zaostalého a politicky nespoľahlivého. Náboženské pravdy sa dostali pod hromadu cynických klamstiev. V atmosfére všadeprítomného relativizmu je možné uberať sa najrôznejšími cestami, ale hľadanie tej správnej cesty sa javí ako zbytočné. Novodobá babylonská veža sa stavia z tehál subjektívnych názorov, čo má byť vyjadrením plurality a prejavom slobody.

::

Materializmus a relativizmus tvoria jednu stranu mince, ktorá je dnes považovaná za jedine platnú, druhú stranu tvorí takzvaný vedecký a odborný prístup. Pod pláštikom vedeckosti a odbornosti sa však často skrýva škodlivá ideológia, ktorá chce rozložiť spoločenský organizmus: „Bez ohľadu na to, či máme do činenia s dospelým, výbojným ateizmom, alebo či sa nachádza ešte len v zárodku, jeho dôsledky sú rovnaké. Na človeka hľadí ako na objekt, snaží sa ho zbaviť jeho duchovných koreňov a oslepovať ho umelým svetlom, ktorým umocňuje ponuku hmotných statkov a iluzórnych úspechov. Nech by išlo o akúkoľvek formu ateizmu, vždy si kladie za cieľ zmeniť podstatu človeka“ (Robert Sarah: Boh alebo nič).

::

Konzumná spoločnosť napokon skonzumuje i seba, všetky svoje (falošné) predstavy, hodnoty a ciele. Pretože nenásytnosť nemá konca, nevie sa zastaviť – ani pred pádom do priepasti.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (1/2022)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

2 komentáre:

  1. Anonymný10.1.22

    Myslím si, že ako lavína sa rúti do priepasti, tak sa mi zdá že aj súčasný svet akoby nekráčal k vrcholu, k Bohu, k dokonalosti, k láske, ale konzumuje, ničí, degeneruje všetko pozitívne, dobré, tvorivé a chce si užívať a mať sa dobre, bez zodpovednosti, ale možno sa mi to len zdá, keď všetci sú spokojní a hovoria o novej budúcnosti? Vďaka za zamyslenie Ľ

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Karol Dučák14.1.22

    Upadá úcta k náboženským symbolom. Často som svedkom toho, že okolo našej Baziliky Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou prechádzajú húfy ľudí bez toho, aby sa prežehnali. Som z toho zhrozený. Od detstva ma učili, že keď prechádzam popri kostole alebo kríži, mám sa prežehnať. Už to mám natoľko v krvi, že ani nemôžem prejsť okolo kostola alebo kríža bez toho, aby som sa prežehnal. Robil som tak za socializmu, keď vládol ateistický režim, tým skôr cítim vnútornú povinnosť prežehnávať sa dnes, keď je formálna náboženská sloboda. Nepíšem to preto, žeby som sa chcel vystatovať. Naopak, mám často komplexy zo svojej nedokonalosti a veľmi dobre si uvedomujem vlastné rezervy vo svojej zbožnosti. Lenže nemôžem mlčať, keď vidím, akým závratným tempom postupuje sekularizácia spoločnosti.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.