- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. februára 2022

Obrana zdravého rozumu

 

G. K. Chesterton: Na ostrie argumentu

Bratislava, Zabudnuté knihy, 2020

Obhajca katolíckej viery, skvelý esejista a majster paradoxu Gilbert Keith Chesterton (1874–1936) je známy aj slovenským čitateľom. Spomeňme slovenské vydanie jeho zbierky krátkych esejí Ohromné maličkosti (Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 2014), knihu Svätý František z Assisi (Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 2006) a v neposlednom rade slávnu Ortodoxiu (Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 2010). Kniha Na ostrie argumentu, s podtitulom Apologetické eseje predstavuje ďalší skromný príspevok k rozšíreniu nášho poznania Chestertonovho diela, ktoré by si nepochybne zaslúžilo komplexnejší vydavateľský počin. Prekladateľ a zostavovateľ Michal Švec v predslove píše: „Tento výber si nerobí nároky na úplnosť ani len z hľadiska apologetiky zdravého rozumu v užšom zmysle – čiže apologetiky kresťanskej filozofie, no hádam poslúži aspoň ako primeraná reprezentácia kratších textov...“ (s. 13).

Chestertonove úvahy sú podnetné i dnes – napokon, v našich časoch sa ešte výraznejšie prejavuje materializmus, relativizmus, ako aj falošné chápanie pokroku. Prečo falošné? Aby sme totiž mohli legitímne hovoriť o pokroku, musíme mať jasno v tom, čo je správne, k čomu treba smerovať a čomu sa vyhýbať. Bez „počiatočnej definície morálnej doktríny“ (s. 71) pojem pokrok nič neznamená, bez ujasnenia hierarchie hodnôt sa nedá určiť, čo vlastne je a čo nie je pokrokové, respektíve progresívne. V prostredí hodnotového zmätku a dezorientácie je teda vnímanie pokroku pokrivené: „Ak je pokrok chápaný správne, má skutočne dôstojný a legitímny zmysel. Ale ak je použitý ako opak k presným morálnym ideálom, je to absurdné. Že by mal byť ideál pokroku stavaný proti etickej alebo náboženskej absolútnosti, to má od pravdy tak ďaleko, až je opakom pravdy“ (s. 70).

V moderných časoch sa mnoho hovorí o pokroku, vzdelaní, reformách, ale nehovorí sa o dobre. Nehovorí sa poriadne ani o náboženstve a viere, nehovorí sa o najdôležitejších veciach: „Ešte nikdy nebolo tak málo diskusie o podstate človeka ako teraz, keď o nej môže po prvýkrát diskutovať každý. Staré obmedzenie znamenalo, že o náboženstve mohli rozprávať len pravoverní. Moderná sloboda znamená, že o ňom nemôže rozprávať nikto“ (s. 54).

Novoveká filozofia v podstate rezignovala z hľadania pravdy, zavrhla všetky vznešené ideály a „toto zavrhnutie veľkých slov a veľkých vízií prinieslo pokolenie malých ľudí“ (s. 57), čo sa prejavuje v každej oblasti života, a tak „priemernosť je zaslúžilým umelcom“ (s. 58); osobitne sa to prejavuje v politike, ako konštatuje autor, politici dneška sa vlastne chvália tým, že sú „príliš praktickí, aby mohli byť čistí, a príliš vlasteneckí, aby mohli byť morálni“ (s. 57).

Chesterton sa stal obhajcom normálnosti a zdravého rozumu, s poukazom na to, že pravda má v jadre duchovný charakter, preto ju možno vyjadriť iba obraznou rečou, prostredníctvom podobenstiev, symbolov, prirovnaní. Prijatie tajomstva je autentickejšie ako nejaká neživá kozmická filozofia a konkrétna ľudská skúsenosť je dôveryhodnejšia než umelé definície kadejakých vedátorov. Preto si mohol dovoliť napísať, že v hre nie je voľba medzi mystikou a racionalitou, ale medzi mystikou a šialenstvom: „Pretože tá mystika, a jedine mystika, udržiava ľudí od začiatku sveta príčetnými“ (s. 33).

Je načase, aby príčetnosť znova zaujala svoje miesto!

 

Ján Maršálek


::

Ďalšia recenzia:

G. K. Chesterton: Ohromné maličkosti


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.