- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. marca 2022

Cenzúra, zákaz, blokovanie

 

ZÁPISNÍK (13/2022)

Možno nebudem pochopený, ale poviem, že cenzúra, resp. cenzurovanie neznamená v princípe čosi zlé, čo treba zakaždým odmietnuť. Cenzúra, ako vysvetľuje slovník slovenského jazyka, je posúdenie vecí určených na uverejnenie z hľadiska štátnych alebo politických záujmov a morálky. Pravdaže, posudzovanie vecí z hľadiska politiky a s tým súvisiace zásahy do slobody slova treba považovať za problematické (nemalo by sa pripustiť zneužívanie!), ale posudzovanie z hľadiska štátnych záujmov či morálky je vo väčšine prípadov pochopiteľné, ba žiaduce (samozrejme, pri stanovení jasných kritérií). Inými slovami, za istých okolností cenzúra má opodstatnenie.

My však teraz žijeme v zriadení, ktoré sa nazýva (liberálna) demokracia. A teoretici, zástancovia a propagátori tohto zriadenia tvrdia, že akákoľvek cenzúra je neprípustná. Táto téza bola zakotvená i v súčasnej Ústave Slovenskej republiky, kde je explicitne uvedené, že „cenzúra sa zakazuje“ a takisto, že „sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené“. Čiže, k cenzúre by nemalo vôbec dochádzať, nehovoriac o priamom blokovaní či dokonca zákaze informačných, masovokomunikačných prostriedkov.

Realita je iná. V posledných týždňoch štátna moc zablokovala niekoľko internetových portálov – bez predchádzajúceho upozornenia, bez jasného zdôvodnenia a fakticky bez možnosti odvolať sa proti takému zásahu. Ako to ide dohromady s tvrdením, že sme v (liberálnej) demokracii?!

Väčšinu zo zablokovaných médií poznám (ako čitateľ a poslucháč, ktorý sa zaujíma o verejné dianie). Všeličo sa mi na ich práci nepáči, vyčítam im napríklad neprofesionalitu, porušovanie autorských práv a vulgárnosť, ale spôsob, akým boli potrestané, pod priehľadnou zámienkou boja proti dezinformáciám a vojnovej propagande, považujem – aj s prihliadnutím na platnú legislatívu – za neakceptovateľný, trestuhodný.

Je najvyšší čas začať niečo robiť, aby bol zastavený rozklad právneho systému v našom štáte!

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (12/2022)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.