- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. marca 2022

Nedeľné slovo (166)

 

Áno a nie

Naša reč nech je jasné áno alebo jasné nie. Žiaľ, jednoznačné a pravdivé, úprimné slovo je stále zriedkavejšie. Dôvodov je viacero – niekedy strach, niekedy falošné ohľady, inokedy pohodlnosť alebo ziskuchtivosť.

Lenže krivenie, znevažovanie slova vedie do pekla: narúša vzťahy, rozbíja dôveru, znemožňuje spoluprácu... Veru, nie nadarmo Ježiš učí: „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie...“ (Mt 5, 37).


Jazyk je prostriedkom dorozumenia. Ale musí byť používaný správne, nie zneužívaný. Aby medzi nami nepôsobila klamoreč!

Myslím, že priamosť v reči, ale aj v skutkoch, je vecou cti. Chcem, aby si ma ľudia pamätali ako čestného a pravdovravného. Chcem, hoci hriešny, nedokonalý a slabý, nasledovať Ježiša.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (165)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.