- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. marca 2022

Verše

 

Ján Grešák

V mrákave

Ťarchu už ťažia
vlastné krídla
Dej skočil do čiernych vĺn
V ušiach skučí
strašidelná modlitba
Krik človeka
Škaredé preludy

Pohrebný nápev
s vetrom sa svári
pod baštou v brnavom brnení
I ja už splývam
v kalnom kvílení
Aj hviezdy osineli
Pod ťarchou bizarných časov
zimomravejú v snežných zrkadlách
V kútoch a štrbinách pelechu
lomozí temravý moloch
Ponurá tvár
duše ponára

Kocky sú hodené
Až na dno pohára

 

Bez počiatku

Z rozjazvených mračien
prší duša
do rozrinčaných riek

dážď vyrástol do oblakov
nebo je more hore dnom
počmárané krídlami vtákov
vo večnosti nič sa nepominie
nijaké boľavé slovo
vpísané do hladiny neba
spúšťané po mokrých povrazoch

duša v tele zobrazená
blúznivo víri
nad pahrebou prstov

bez počiatku oslnenia

 

::

Ján Grešák sa narodil v roku 1953 v Nesluši, okres Kysucké Nové Mesto. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Kysuckom Novom Meste a absolvovaní Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre pracoval v Pôdohospodárskom projektovom ústave v Žiline ako projektant až do roku 1996, keď nastúpil do štátnej správy, v ktorej pracoval až do odchodu na dôchodok. V súčasnosti žije a tvorí v Žiline.

Literárnej tvorbe a publicistike sa venuje od mladosti. Popri poézii a próze píše krátke humoristické útvary – aforizmy, sentencie, epigramy, úvahy a fejtóny. Doposiaľ knižne vydal zbierku krátkych poviedok Ozveny hôr (2009), knižky o rodnej obci Nesluša Neslušské osady kedysi a dnes (2012) a Dedinka pod Žiarom (2014), knižku príbehov zo života V kvapke rosy (2013), zbierku básní Dýchanie duše (2015), ako aj humoristickú knižku Potvorstvá koruny tvorstva alebo smiechom proti hriechom (2017).

Okrem regionálnych novín publikuje časopisecky v Literárnom týždenníku, Slovenských pohľadoch, Romboide, Kultúre, Pútniku svätovojtešskom, Krásach Slovenska, TELE pluse, Bumerangu i v internetových novinách (Nové slovo, Humorikon, PriestorNet a i.).


::

Ilustračná fotografia: autor


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Anonymný5.3.22

    Treba takého poetické príspevky predkladať ľuďom, aby sa aspoň trocha odreagovali od tých vražedných správ, z ktorých mnohé slúžia najmä na zastrašovanie, hoci zúri vojna, ktorá iste nie je kojná. Kiež by múzy prehlušili rinčanie zbraní! milan

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.