- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. septembra 2022

Je ešte východisko zo súčasných problémov?

 

ZÁPISNÍK (39/2022)

Katolícky publicista, jeden z kmeňových autorov PriestorNetu Ľudovít Košík v nedávno publikovanej úvahe (Pripustili sme rozklad hodnôt) nastoľuje viacero závažných otázok, ktoré súvisia so spoločensko-politickým i duchovným životom na Slovensku a dotýkajú sa v podstate každého z nás; nemali by preto ostať nepovšimnuté. Skúsme spolu s autorom aspoň načrtnúť možné odpovede a riešenia.

Azda najzávažnejšou otázkou je, ako vlastne nastal taký rozpad hodnôt, ako je možné, že po roku 1989 nedošlo k mravnej obrode národa, ale naopak k úpadku a rozvratu. Ľ. Košík píše: „Za mnohé si môžeme sami. Popierame princípy našej civilizácie, ktorá vyrástla na kresťanských princípoch... Ktosi zboril základy, na ktorých táto civilizácia po stáročia prirodzene stála a úspešne fungovala.“ Áno, popretím osvedčených zásad a noriem sme narušili základy vlastného bytia, alebo sme to dovolili niekomu inému. A bez pevných základov nemožno obstáť.

„Pohrdli sme živou a žitou vierou, ktorá náš národ formovala prinajmenšom od príchodu sv. Cyrila a Metoda.“ Opantala nás túžba po materiálnej hojnosti, zapáčil sa nám život v pohodlí, bez zodpovednosti, zvykli sme si žiť na dlh, na úkor minulých i budúcich pokolení. Ale to nemôže fungovať dlhodobo.

„Na čo čakáme?! Môžeme padnúť ešte hlbšie v našej biede?“ Žiaľ, asi áno. Zdá sa, že sme ako národ ešte neprecitli, alebo nám je ešte i teraz priveľmi dobre a sme presvedčení o svojej bohorovnosti. Preto ešte môžeme, a hádam aj budeme musieť, padnúť hlbšie, aby sme si uvedomili svoje zblúdenie.

Ľ. Košík v závere svojej úvahy vyzýva na návrat k zdravému rozumu a k Pravde, ktorá jedine nás môže oslobodiť. Už by sme nemali veriť prázdnym sľubom politikov a nekriticky počúvať táraniny kadejakých odkundesov o svetlej budúcnosti, ale mali by sme sa sami – každý podľa svojich schopností a možností – pričiniť o nápravu toho, čo je pokazené: „Ježiš učil ľudí predovšetkým zodpovednému vzťahu k Bohu a životu s ním, životu podľa princípov Desatora a podľa jeho učenia lásky a obety.“ To nie sú frázy, ale slová pravdy. Predpokladom ich naplnenia je pokánie!

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (38/2022)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.