- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. septembra 2022

Obroda zdola

 

ZÁPISNÍK (38/2022)

Teofil Klas v úvodníku nového čísla Literárneho týždenníka (č. 27–28/2022) uvažuje o ceste politickej demokracie, na ktorú sme nastúpili po roku 1989. Kladie otázku, či je realizovaná správne. Konštatuje, že v atmosfére slobody „hneď začali vystierať do spoločenského priestoru chápadlá aj politické zoskupenia rozličného mienkotvorného sfarbenia, v úmysle strhnúť na seba čo najväčšiu časť politickej (a, pravdaže, s tým súvisiacej ekonomickej) moci“. A dodáva: „Mal som prinajmenšom čudný pocit z toho, ako sa parlamentarizmus konštituoval na báze partajníckej vervy a straníckych preferencií, v podstate bez ohľadu na skutočnú predstavu voliča o tom, ako by mala vyzerať práca zvolených poslancov pre spoločné dobro.“

Správne chápanú demokraciu postupne nahradila partokracia. V parlamente sa udomácnila „stranícka disciplína“ ako niečo samozrejmé, pričom hlasovanie poslancov podľa vlastného presvedčenia a svedomia sa ocitlo v rovine teórie. Podľa platného volebného zákona si vlastne nevyberáme kandidátov, osobnosti, dôveryhodných ľudí, ale musíme voliť politickú stranu, a iba z jej kandidátnej listiny môžeme niekoho uprednostniť.

Náprava spoločensko-politickej klímy musí prísť zdola. Teofil Klas píše: „Ja si myslím, že aj náš parlamentný systém treba obrodiť zdola...“ Voliči by mali mať možnosť „voliť osobnosti z jednej spoločnej (súhrnnej) kandidátky“ a jednotlivé politické strany by mali navrhovať ľudí vybraných členskou základňou. Do parlamentu by sa tak dostala reprezentatívnejšia vzorka zástupcov občanov celého Slovenska.

Na potrebu zmeny volebného systému upozorňujú najmä v poslednom čase viacerí analytici a komentátori. Je totiž zjavné, že doterajší systém má mnoho nedostatkov, vyhovuje azda len etablovaným politikom, respektíve mediálne či marketingovo silným politickým stranám.

Vskutku, obroda musí prísť zdola.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (37/2022)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.