- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. septembra 2022

Majme Boha pri sebe

 

Kristína Ondrkálová

Vo väčšine prípadov existujú (minimálne) dve možnosti. Napríklad: mať alebo nemať Boha pri sebe, byť alebo nebyť ľudským – v práci, rodine, na úrade, v politike, ekonomike, medzi známymi, priateľmi, susedmi, medzi cudzími ľuďmi, nekresťanmi. A dalo by sa podobne pokračovať  – riadiť alebo neriadiť sa Desatorom, konať alebo nekonať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, robiť alebo nerobiť veci s láskou, vytrvalosťou a trpezlivosťou.


Ako ľudia sa od zvierat líšime výsadou a možnosťou vedome sa rozhodovať. Dostali sme od Boha rozum a slobodnú vôľu. Ak si myslíme, že naše rozhodnutia, slová a skutky nemajú vplyv na naše okolie, na prostredie, v ktorom žijeme, sme na veľkom omyle. Ako kresťania máme  zodpovednosť pred Bohom, ktorému raz vydáme počet zo svojho života.

Majme Boha pri sebe, buďme najmä láskaví a milosrdní. Nemusíme povedať ani slovo, náš každodenný príklad nás prezrádza. A ľudia sa pozerajú, počúvajú, sledujú, čo sme to za kresťania alebo nekresťania. V praxi. Každý jeden deň. Nemusíme ísť na púšť, niekde do Afriky a tam obracať ľudí na vieru. Stačí dávať dobrý príklad iným v každodennom živote.  Boha tak oslávime svojím konaním.


Kristína Ondrkálová


::

Zamyslenie: Prijať z Božích rúk všetko.


::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.