- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. septembra 2022

Protivojnová

(Z tvorby Vlada Mešára)


 

Vlado Mešár (narodený 15. januára 1956 v Poprade) promoval  na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita) so špecializáciou elektronické počítače. Počítačom sa venoval profesionálne ako IT špecialista na operačné systémy a počítačové spracovanie obrazu. Exaktné myslenie, potrebné v profesionálnom živote, vyvažuje aktívnym záujmom o výtvarné umenie, sochárstvo a architektúru, najmä karikatúra sa stala jeho vášňou. Prvú karikatúru publikoval v roku 1983, odvtedy jeho kresby vyšli v mnohých novinách a časopisoch. Niektoré z nich boli vystavené na kolektívnych výstavách v Prešove, Brezne, Bratislave, Prahe a Bukurešti. Získal viaceré ocenenia na medzinárodných súťažiach kresleného humoru a satiry. V súčasnosti  uverejňuje najmä v humoristicko-satirickom mesačníku Bumerang, ktorý vychádza ako príloha denníka Šport.

::

Odporúčané: Slovenská dovolenka.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.