- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. októbra 2022

Démon ateizmu

 


ZÁPISNÍK (41/2022)

Dnešná spoločnosť sa navonok javí ako fungujúca, ako dobre zabehnutý stroj priemyslu, dopravy, obchodu, zdravotníctva, školstva, zábavy – priam ako stroj šťastia. Ale zdanie klame. Vo vnútri prebiehajú hnilobné procesy, bujnie egoizmus, vzrastá sociálne napätie, stále viac ľudí trpí duševnými chorobami a pocitmi prázdnoty, opustenosti, smútku. Filozofia materializmu, účelovej politiky a ekonomiky, ktorá mala nastoliť slobodu, rovnosť a spravodlivosť, úplne zlyháva, hoci to ešte stále mnohí nechcú pripustiť.

Boh bol vynechaný z praktického života, náboženská viera bola zatlačená do geta, ateizmus sa stal normou – ale kýžený raj na zemi nenastáva. Démon ateizmu, tak ako každý démon, je otcom lži. Nahovoril človeku, že mu bude lepšie vo svete, v ktorom si bude svietiť na cestu sám, svetlom svojho poznania. Lenže to svetlo je nedostatočné, nepresahuje úzky priestor hmoty.

Démon ateizmu rozvracia spoločenský poriadok, rozsieva medzi ľuďmi semeno pýchy a nenávisti, mení úrodné polia kultúry na púšť. Všetko sakrálne znesväcuje, aby obral človeka o dôstojnosť a vznešenosť. Namiesto krásy ponúka škaredosť, tá je vraj moderná. A skutočne, moderný desakralizovaný svet je škaredý, nepekné sú jeho formy i jeho obsah, chváli sa škaredosťou, lebo nevie alebo nechce rozpoznať pravú krásu, vzdialil sa od nej, tak ako sa vzdialil od pravdy a od dobra.

V spoločnosti, ktorá odmieta Boha, ktorá eliminuje hierarchické usporiadanie a kladie vzťahy k iným do roviny kupčenia je takmer nemožné dosiahnuť zmierenie, odpustenie a pokoj. Takejto spoločnosti chýba priestor posvätného, mystérium pokánia, krása kultu a vznešenosť liturgie. Démon ateizmu všetko demokratizuje, aby vytvoril zdanie rovnosti a slobody, pritom sa však vytráca z ľudí túžba po svätosti a tým i ochota obetovať sa a konať nezištne. Dochádza k búraniu chrámov a namiesto nich vyrastajú obchody a smetiská. Zo sakrálnosti sa mnohí vysmievajú – a to je desivý príznak úpadku.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (40/2022)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.