- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. októbra 2022

Nedeľné slovo (188)

 

Zapochybovať o pochybnostiach

Pochopili a vyjadrili to mnohí: Sväté písmo je nevyčerpateľnou studnicou múdrosti. Ak ho budeme čítať so záujmom a túžbou po pochopení, teda v duchu, v ktorom bolo napísané, otvoria sa nám nové obzory.

Sväté písmo napísali ľudia, avšak pod vplyvom inšpirácie Svätého Ducha. Ide o dielo ľudské a zároveň božské, vypovedajúce o dejinách spásy.


Nesprávne výklady Písma vychádzajú zväčša zo svojvôle alebo priamo z odporu voči Bohu, voči kresťanstvu a pravde. Lebo všetko sa dá prevrátiť a zneužiť. Veď aj lásku niektorí deformujú na jej karikatúru.

Ak pri čítaní Biblie pochybujeme o posolstve v nej obsiahnutom, skúsme zapochybovať aj o tých pochybnostiach. Čítajme Písmo v duchu viery, v tom vedomí, že ho napísali ľudia dôveryhodní a vyvolení.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (187).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.