- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. októbra 2022

Nedeľné slovo (187)

 

Nech sa stane

Bohu nič nie je nemožné. Boh je všemohúci. Našu slabosť vie obrátiť na silu, môže nás premeniť a pritiahnuť k sebe, no nespraví to proti našej vôli. My sa rozhodujeme, slobodne prijímame alebo odmietame jeho zákon a jeho milosť.

Pán Ježiš nás povzbudzuje, ale aj varuje. Všeličo zmôžeme, ale nie všetko nám osoží. Kto seje vietor, zožne búrku.


Svätý apoštol Pavol o tom píše takto (1 Kor 10, 22–23): „Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on? ‚Slobodno všetko.‘ Ale nie všetko osoží. ‚Slobodno všetko.‘ Ale nie všetko buduje.“

Boh nás môže usmerniť, vyslobodiť, aby sme neboli otrokmi tmy, ale deťmi svetla. Prosme o to. Prosme Všemohúceho: prijmi ma a premeň ma, naplň ma svojím Duchom, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (186).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.