- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. decembra 2022

Ján Nemec: statočný kňaz, verný až do konca

 

Obálka druhého vydania

Imrich Nemec: Nemôžem opustiť svoj ľud (Skutočný príbeh vraždy katolíckeho kňaza)

Charis, 1999 (1. vydanie); Nové slobodné Slovensko, 2022 (2. vydanie)

Slovensko má viacerých mučeníkov pre vieru. V uplynulom 20. storočí niekoľko kňazov položilo svoj život za vernosť Kristovi, Cirkvi i Božiemu ľudu. Vo väčšine prípadov dodnes nie sú vyjasnené bližšie okolnosti ich usmrtenia, nie sú známi ani ich vrahovia. Žiaľ, postupne upadajú títo mučeníci do zabudnutia, ba aj Cirkev, ktorá si mučeníkov vždy uctievala osobitnou úctou, akoby strácala záujem o ich hrdinstvo. Aby tomu tak nebolo, občianske združenie Nové slobodné Slovensko vydalo knižnú publikáciu Nemôžem opustiť svoj ľud, s podtitulom Skutočný príbeh vraždy katolíckeho kňaza, ktorá približuje životné osudy kňaza Jána Nemca, ktorý bol zavraždený partizánmi 17. novembra 1944, keď ho na fare v Lieskovci na východnom Slovensku v okrese Humenné prepadla skupina ozbrojených partizánov.

Partizáni kňaza odvliekli cez polia a les, cez Štefanovce do Žalobína a potom až ku Girovciam, týrali ho a keď nevládal prejsť cez riečku Oľku, tam ho zastrelili a v spodnej bielizni hodili do plytčiny v rieke. Telo našiel nasledujúce ráno tadiaľ prechádzajúci muž. Ľudia mŕtveho spoznali, telo vystavili v kostole v blízkej Polome, jeho otcovi potom dovolili  odviesť ho za zložitých podmienok, cez prechádzajúci front, do jeho rodiska Šarišské Bohdanovce, kde bol aj pochovaný.

 

Obálka prvého vydania

Knižku o živote hrdinského kňaza napísal jeho rodný brat Imrich Nemec, teraz vyšla v druhom vydaní, s príhovorom vydavateľa Milana Žiaka a so sprievodným slovom historika Martina Lacka; v prílohe sú reportáže a príhovory z pútí, ktoré sa konajú vo výročný deň jeho smrti na trase, ktorou bol vlečený z fary v Lieskovci na miesto mučeníckej smrti, záznamy zo spomienkových podujatí a sv. omší, ako aj portrét autora a obrazová časť.

Ján Nemec sa narodil 25. januára 1911 v Šarišských Bohdanovciach v jednoduchej rodine. Študoval na gymnáziu v Košiciach. Po ukončení štvrtého ročníka sa hlásil do Misijného domu v Nitre, ale pre veľký počet záujemcov nebol prijatý. Po maturite študoval teológiu v Košiciach. Za štyri roky ukončil päťročné štúdium a 29. júna 1933 bol v Prešove biskupom Jozefom Čárskym vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Trhovišti, v Humennom a Žalobíne. Od 1. decembra 1939 pôsobil v Lieskovci. Venoval sa mládeži, Rómom, osvojoval si aj ich jazyk. Ovládal latinský, maďarský, taliansky, poľský, francúzsky a český jazyk, učil sa po rusky a nemecky.

Kňaza Jána Nemca na fare navštevovali utečenci z koncentračných táborov a prosili o najnutnejšiu pomoc. Neskôr sa z nich stali partizáni a čoraz častejšie sa vracali na faru a pod hrozbami s nabitými zbraňami si vynucovali oblečenie, jedlo, peniaze, až ho obrali o všetko a v auguste 1944 mu faru vyrabovali. Jeho priatelia ho prosili, aby si pýtal inú faru, alebo aby išiel k príbuzným do rodiska. On však odpovedal: „Nemôžem opustiť svoj ľud. Kde bude on, tam budem i ja. Ostanem s ním, aj keby guľky padali ako dážď.“ Pri poslednej „návšteve“, keď už partizánom nemal čo dať, rozzúrili sa, vyvliekli ho z fary, priviazali o koňa a pri Girovciach zastrelili. Mal 33 rokov a bol 11 rokov kňazom.

 

Ľudovít Košík


::

Predstavujeme užitočné knihy:

Silvia Haladová, Stanislav Labjak: Vyprosený a vymodlený

Ivana Hečková: Jedna svieca stačí

Ján Rekem: Trenčianska väznica


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.