- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. marca 2022

Aby sme nezabudli

 


Ján Rekem: Trenčianska väznica

Zážitky slovenského kňaza v „oslobodenej“ ČSR (1945)


V uplynulých dňoch organizácia Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja vydala knihu spomienok slovenského kňaza Jána Rekema na jeho zatknutie a väznenie v roku 1945, krátko po skončení druhej svetovej vojny. Knihu na vydanie redakčne pripravil historik Martin Lacko.


V úvode publikácie je bližšie predstavená osobnosť Jána Rekema, narodeného 13. decembra 1917 v Trenčianskej Teplej, vysväteného 16. júna 1941, ktorý bol v čase zatknutia kaplánom. V roku 1943 získal doktorát teológie. Bol publikačne činný, venoval sa histórii rodného regiónu, prispieval článkami do Katolíckych novín, Duchovného pastiera, Kultúry, Slováka a ďalších časopisov.

Za svoju národnú, náboženskú a publicistickú činnosť bol 17. mája 1945 zatknutý a väznený, napokon 11. decembra 1945 bol okresným ľudovým súdom v Trenčíne oslobodený. Pôsobil potom vo Varíne. Pod hrozbou ďalšieho uväznenia odišiel v noci zo 14. na 15. septembra 1947 do zahraničia. Po pobyte v utečeneckom tábore v Rakúsku pôsobil od roku 1949 vo Winnipegu, kde založil slovenskú farnosť, postavil faru, kostol a kultúrny dom a stal sa organizátorom duchovného i slovenského života.

Ján Rekem bol verný svojmu kňazskému poslaniu a aj v zahraničí verný svojmu národu. Naplno sa angažoval v práci za Boha i národ v Kanade. Publikoval v odborných vedeckých periodikách články v angličtine, francúzštine a nemčine, taktiež v krajanských časopisoch. V roku  1964 mu bol udelený titul monsignor. Zomrel náhle 25. novembra 1989.

Po úvode nasledujú vlastné zážitky autora z roku 1945, ktoré napísal – o zatknutí, uväznení, spoluväzňoch, dozorcoch i podmienkach vo väzení. Kniha vychádza už v treťom vydaní (v roku 1949, krátko po napísaní, vyšla v USA, v roku 1997 vyšla v Trenčíne, kde ju vydal Ivan Štelcer). Ján Rekem opísal svoje zážitky a spomienky na pobyt  vo väzení, do ktorého sa ako mladý kňaz dostal pre svoje kresťanské a národné presvedčenie... Na to by sme nemali zabudnúť!

 

Ľudovít Košík


::

Recenzujeme:

Jaroslav Rokoský: Útěk z Leopoldova

Rudolf Tibenský: Tango s pekelníkmi

Ladislav Stanislav: Môj útek zo sovietskeho koncentráku


::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.