- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. októbra 2021

Zážitky z vyšetrovní ŠtB v roku 1947

 

Rudolf Tibenský
Rudolf Tibenský: Tango s pekelníkmi

PV ZPKO, 2021

Rudolf Tibenský, spisovateľ, esejista a novinár, sa narodil 7. apríla 1919 v Kaplnej, v roľníckej rodine Jána a Anny, rodenej Matyšovičovej. Rodičia mu zomreli, keď nemal ani desať rokov, na meštiansku školu nastúpil ako sirota. Už ako žiak prejavoval záujem o literatúru, bol čitateľom a prispievateľom časopisu Plameň. Svoju literárnu činnosť rozvinul v polovici tridsiatych rokov 20. storočia. Po maturite sa na pobyte v Nemecku zdokonalil v nemčine. Pracoval v redakciách Hospodárskeho obzoru, Roľníckych novín a od 1. novembra 1940 v redakcii Slováka. Bol spolupracovníkom viacerých časopisov i rozhlasu, stal sa známy redaktorom a publicistom. Venoval sa tiaž stenografii, v rokoch 1968–69 bol generálnym tajomníkom svetovej organizácie stenografov. 

Rudolf Tibenský na vlastnom tele zakúsil brutalitu totalitného režimu. Študoval na hospodárskej škole družstevnej v Bratislave, na obchodnej akadémii v Trenčíne a na vysokej škole, ktorú však ukončil až v šesťdesiatych rokoch, pretože ho tesne pred štátnicou uväznili. Už popri štúdiu pracoval ako redaktor v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, potom vo vydavateľstve Andrej a v tlačovom oddelení na povereníctve pôdohospodárstva v Bratislave. Po roku 1945 bol z verejného života odstavený. Prišiel o strechu nad hlavou i zamestnanie, 26. septembra 1947 ho zatkla Štátna bezpečnosť, ocitol sa vo vyšetrovacej väzbe a bol kruto vypočúvaný a mučený. Z väzby bol prepustený 16. júla 1948. Svoje spomienky a zážitky z vyšetrovacej väzby publikoval v časopise politických väzňov Svedectvo v roku 1996. Teraz vychádzajú pod názvom Tango s pekelníkmi v knižnej podobe. 

Ako píše v úvodnom príhovore s názvom Nepohodlný svedok ľudovodemokratického teroru historik Martin Lacko: „Ide o literárne spracovanú faktografickú výpoveď človeka o otrasných zážitkoch, ktoré musel ako mladý nádejný spisovateľ, intelektuál, otec rodiny nedobrovoľne prežiť.“ Martin Lacko aj pripravil dielo do tlače. Sadzbu a grafickú úpravu realizoval Ján Košiar. Autorom doslovu je predseda PV ZPKO Ján Litecký-Šveda

Tibenský bol znova zatknutý 23. augusta 1950 a 28. augusta 1950 odsúdený na dva a pol roka a po odvolaní 23. augusta 1951 mu trest zvýšili na päť rokov, ktorý v rokoch 1950–53 vykonával v jáchymovských koncentrákoch. Po podmienečnom prepustení 10. mája 1953 pracoval ako robotník, dispečer a zásobovač v Bratislave.

Tvoril dlho do „šuflíka“. Keď mu bolo umožnené ukončiť štúdiá, pracoval ako redaktor, písal cestopisy, publicistické príspevky, uverejňoval v novinách. Prekladal z ruštiny, angličtiny a nemčiny. Vydal knihu spomienok na chlapčenské roky Čerešne rastú do neba (1965) a monografiu o stenografovi V. Krivošovi V palácoch a vo vyhnanstvách, ktorú  po vysádzaní v roku 1972 cenzúra zakázala, vyšla až v roku 1991.

Počas pobytu v jáchymovských lágroch si Rudolf Tibenský písal denník s úmyslom, že ho raz zverejní. Dokázal ho prepašovať až do Kanady, ale vrátil sa mu späť a vyšiel v roku 1991 vo vydavateľstve Nezávislosť pod názvom Jáchymovské peklo. Bola to jedna z prvých knižne vydaných spomienok politických väzňov. Viaceré jeho práce zostali v rukopise. Zomrel 31. októbra 2006.

Publikácia Tango s pekelníkmi chce prispieť k tomu, aby obety príslušníkov mladej slovenskej inteligencie, ktoré museli v Československu priniesť len preto, že sa cítili byť Slovákmi a kresťanmi a nechceli slúžiť cudziemu zločinnému systému, neboli zabudnuté.

 

Ľudovít Košík


::

Nezabúdame, pripomíname:

Cenné osobné svedectvo

Spomienky slovenského dôstojníka

Tvrdá škola politického väzňa


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Málo vieme o statočných ľuďoch, mučeníkoch, hrdinoch – a mali sme ich dosť.
    Málo o nich vieme, lebo ich nechceme nasledovať.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.