- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. decembra 2022

Úvahy o etike a mravnosti

 


Jiří Fuchs: Morálka bez mezí? Kritika etického myšlení

Praha, Academia Bohemica, 2017

Autor – sám filozof – v úvode knihy poznamenáva, že etika je finálnou disciplínou filozofie. Ale v súčasnosti sa presadzuje „negatívna etika“, pod ktorej vplyvom je mravné povedomie nahradzované ideologickými konštruktmi a právnym formalizmom. V ére postmoderny prevláda názor, že tradičná predstava morálky je už prekonaná – pravda je však inde: objektívny, všeobecne platný mravný zákon existuje a zaväzuje ľudí všetkých období a kultúr. Jiří Fuchs zdôrazňuje: „Mravný zákon je metahistorický, apriórny a univerzálny“ (s. 16).


Normálne uvažovanie o etike, mravnosti a ľudských právach vychádza z analýzy ľudskej prirodzenosti. Jedine na tomto základe sa môže uskutočňovať „zmysluplná reflexia ľudských práv“ (s. 58). Lenže pod vplyvom všeobecne rozšíreného etického relativizmu dnes špekulujeme a objavujeme akési nové potreby a údajné práva, pričom sa vytráca zmysel pre povinnosti a zodpovednosť.

Autor rozpoznáva tri hlavné zdroje etického relativizmu. Prvým je hlboká skepsa, vyplývajúca z materialistického poňatia sveta. Druhým zdrojom etického relativizmu je agnosticizmus, súvisiaci s empirizmom a odvrhnutím metafyziky. Napokon, nemalú úlohu, keď ide o relativizovanie hodnôt, zohráva historizmus, ktorý vytvára predstavu tečúcej reality, v ktorej nič nie je stále a pevné, všetko sa rozpúšťa v dejinách a stráca sa v ničote.

Jiří Fuchs stojí pevne na princípoch klasickej filozofie, odmieta novodobé myšlienkové smery, ktoré prevracajú a spochybňujú staré osvedčené zásady a východiská, aby našli riešenie v pochybnej dialektike. Ako píše: „Osvietenstvo odštartovalo moderný príklon k materialistickej antropológii“ (s. 149). A to prinieslo egoistickú morálku, ktorá sa v súčasnosti transformovala na „bezbolestnú etiku demokratických časov“ (s. 149). Propagátori tejto bezbolestnej etiky nám nahovárajú, že sa nemusíme obmedzovať, že verejná morálka je iba vecou dohody či konsenzu. My však vieme, že nie všetko osoží, nie všetko pomáha, nie všetko buduje (porov. 1 Kor 10, 23).

 

Ján Maršálek


::

Súvisiace príspevky:

O migračnej kríze: politicky nekorektne

Bujnenie totality

Filozofiou k pravde


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.