- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. decembra 2022

Vianoce 2022

 

Ilustračná snímka: Ján Maršálek

A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo.  Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach.  Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí,  lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2, 7–11)

Milí priatelia, skracujúce sa dni a chladné počasie nám signalizujú približujúce sa najkrajšie sviatky – Vianoce. Sú to sviatky, na ktoré sa tešíme a ktoré do nášho života prinášajú svetlo, z ktorého žijeme aj vo všedných a ťažkých dňoch. Je náročné, keď niekto musí byť na Vianoce sám, opustený, odlúčený od rodiny, priateľov... Sám som dvakrát Vianoce prežil na vojenskej službe, tie ostatné boli vždy v kruhu najbližšej rodiny. Pri čítaní spomienok politických väzňov komunistického režimu som sa dozvedal, ako oni prežívali Vianoce vo väzniciach či táboroch nútených prác.

Príchod Ježiša, dlho očakávaného Mesiáša, na túto zem zmenil nielen letopočet, ale aj chod sveta a dejín. On spojil nebo so zemou. Kresťanstvo dalo životu a svetu hodnoty, ktoré vedú k šťastiu, radosti a spokojnosti. Biblická správa o príchode Ježiša na svet je pritom veľmi stručná, obsahuje len niekoľko viet.

Na Vianoce v nás rezonujú slová Ježiš, Mária, Jozef, Betlehem, anjeli, pastieri, Mudrci z Východu, proroci, ticho, pokoj, radosť, láska, dobro, pravda, chudoba, jednoduchosť, skromnosť, život, domov, rodina, deti, koledy, zvony, hviezda, dary, svetlo... Všade a vždy tam, kde je Kristus, sú aj hodnoty, ktoré On priniesol a daroval svetu. Aj my žijeme vo svete a máme možnosť voľby medzi dobrom a zlom, pravdou a klamstvom, pokojom a vojnou, spravodlivosťou a nespravodlivosťou, láskou a egoizmom, svetlom a tmou, budovaním a ničením, tvorbou a konzumizmom... Je na nás, či si zvolíme Krista alebo svet, či sa rozhodneme pre Boha alebo proti nemu.

V časoch môjho detstva a mladosti boj proti Bohu prebiehal otvorene, vyhlásením ateistickej ideológie štátu, ktorý sa netajil bojom proti náboženstvu. Dnes tento boj prebieha oveľa zákernejším spôsobom a mne sa zdá, že aj účinnejším. Každý sa musí niekde zaradiť, nikto nemôže zostať indiferentný k tomu, čo sa deje okolo, v spoločnosti a vo svete. Každý má možnosť voľby. Mnohí hovoria o sebe, že sú kresťanmi a pritom podporujú protikresťanské názory, postoje a aktivity. Iné hovoria a inak konajú. Je to moderné, lákavé, pohodlné a do určitého času aj výnosné. Len do istého času. Hriech ešte nikoho šťastným neurobil. Pravda vždy vyjde na povrch, nie je možné natrvalo ju umlčať, život je možné budovať len na nej.

Ježiš sa zaradil medzi biednych, chudobných, slabých, nevládnych, opustených... Jeho nepriatelia – Herodes, Pilát, Kajfáš – skončili tragicky. Hriech, egoizmus, klamstvo ničia človeka, rodinu, národ, spoločnosť, svet. Budovať môže láska, obeta, služba... Nedá sa hlásiť ku Kristovi a zároveň podporovať Herodesa, ktorý ho chce zabiť. To nikdy nebola cesta kresťana a nemôže byť ani dnes. Konvertita, lekár a filozof Pavol Strauss povedal: „Zlo vedie k smrti, dobro vedie k životu.“ Boh je stvoriteľ sveta a darca života, bez neho nie je ani život ani šťastie.

Aké témy dnes rezonujú v médiách? Kríza, inflácia, korupcia, moc, peniaze, majetok, bohatstvo, drahota... Kto ich predkladá? Nie ľudia opojení bohatstvom, mocou, kariérou, alkoholom, drogami, sexom, zvrátenosťou, prázdnotou?! Dnešný svet je rozdelený. Aj Mudrci z Východu dostali ponuku od Herodesa na spoluprácu, ale počúvali hlas svedomia.

Je na každom z nás, na ktorú stranu sa pridáme. Na stranu Ježiša alebo Herodesa? Na stranu mocných, bohatých a falošných, ktorí často aj kresťanov a kresťanstvo zneužívajú na vlastné prízemné ciele, alebo na stranu Boha a ľudí, ktorí podporujú Pravdu, Dobro, Spravodlivosť, aj keď možno o kresťanstve veľa nehovoria?

Milí priatelia, nech sa nám darí žiť v Pravde a odmietať formalizmus, pretvárku, klamstvo a demagógiu. Prajem Vám, aby aj tohtoročné Vianoce boli predovšetkým oslavou príchodu Ježiša Krista na tento svet. Aby sa v nás upevnilo rozhodnutie stáť pri ňom aj v ťažkých a náročných situáciách života, slúžiť iba jemu a jeho kráľovstvu. Prajem Vám veľa zdravia, šťastia, radosti, lásky a Božieho požehnania.

 

Ľudovít Košík   (Skalica, 2022)


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Čo dnes rezonuje vo verejnom priestore? Čo hýbe svetom? A čomu dnes ľudia venujú svoj čas, svoj záujem?
    Sťažujeme sa na politikov, ktorých sme vlastne my dosadili do funkcií. Sťažujeme sa na drahotu, pritom trestuhodne plytváme. Sťažujeme sa na nevzdelanosť a nekultúrnosť verejných činiteľov, ale čo sme spravili v prospech kultúry a kultúrnosti my sami? Prečítali sme si v končiacom sa roku aspoň jednu dobrú knihu?

    (Aj tieto otázky a myšlienky mi skrsli v hlave pri čítaní úvahy Ľ. Košíka.)

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.