- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. decembra 2022

Byť konzervatívcom

 

Roger Scruton: Jak být konzervativec

Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021

Nedávno zosnulý britský filozof Roger Scruton (1944–2020) v úvode knihy, ktorá je stručným zhrnutím jeho uvažovania o ľudskej spoločnosti, píše, že dobré veci, zdedené po predkoch, sú ohrozené. A konzervativizmus predstavuje racionálnu odpoveď na toto ohrozenie, pretože potvrdzuje a chráni to, čo je dôležité, cenné, čo potrebujeme, aby sme mohli dôstojne a zmysluplne žiť.

Podľa autora existujú dva druhy konzervativizmu: metafyzický a empirický. Metafyzický sa opiera o posvätné zásady, vychádza z nemenného mravného zákona a má v podstate náboženský charakter. Empirický konzervativizmus je skôr „moderným javom, reakciou na ďalekosiahle zmeny, pri ktorých zrode bola reformácia a osvietenstvo“ (s. 6). Možno povedať, že Scruton sa priradil k empirickým konzervatívcom, moderným a sekulárnym, ktorí uprednostňujú politiku a právo pred náboženstvom. Takéto rozhodnutie je do značnej miery obmedzujúce, znamená ústup od starých osvedčených zásad a noriem, inšpirovaných Božím zákonom, ale v prípade Scrutona platí, že jeho filozofia nechce zrádzať samu seba, aspoň v jadre zachováva vernosť „nemodernému“ pohľadu na svet.

To, čo je dnes väčšinovo považované za nemoderné, je úcta k tradícii. Lenže bez tradície, teda bez duchovných a kultúrnych koreňov človek nevie, čo má robiť, ako sa správať, ako žiť: „Keď hovoríme o tradícii, nehovoríme o náhodných pravidlách a konvenciách, ale o odpovediach, ktoré sa podarilo nájsť na trvalé otázky“ (s. 33). Tradícia je poznanie, bez ktorého by sa naša spoločnosť rozpadla.

V kontexte aktuálneho diania (aj na Slovensku) si treba osobitne všimnúť Scrutonov náhľad na zjednocovanie Európy: „Európska civilizácia závisí na zachovaní národných hraníc, z EÚ ako komplotu, ktorého cieľom je tieto hranice zrušiť, sa stala hrozba pre európsku demokraciu“ (s. 26). Štáty Únie sú ovládané nevolenými byrokratmi a skazenými politikmi, ktorí veľmi často ignorujú želania i reálne potreby väčšinového obyvateľstva.

Inflácia práv, konštatuje autor, posilňuje totalitné tendencie. Nové nároky a údajné práva „neobmedzujú moc štátu, ale ju zväčšujú“ (s. 105). S tým súvisí nanucovaná prax takzvanej politickej korektnosti. Politická korektnosť žiada, aby sme sa kontrolovali a pretvarovali – v súlade s požiadavkami vládnucej ideológie a v rozpore so zdravým rozumom a normálnosťou.

Ako už bolo povedané, Roger Scruton uznával prioritu sekulárneho zákona, hoci si uvedomoval dôležitosť náboženstva v živote spoločnosti. Žiaľ, kresťanská viera sa vytráca z verejného života a vzniká prázdno, ktoré je vypĺňané nihilizmom, materializmom a v západnej časti Európy aj militantným islamom. Strata viery je „stratou útechy, spolupatričnosti a domova“ (s. 228). Otázkou je, ako sa s touto stratou vyrovnať. Autor neponúka jednoznačnú odpoveď, iba naznačuje, že riešením by mohol byť návrat k pravde a kráse, a dodáva, že prázdnotu by sme nemali ignorovať, ale zakrývať, aby sme do nej napokon nespadli.


Ján Maršálek


::

Súvisiace články:

Pamäť a identita

Hľadá sa kresťanský politik

Tolerancia nadovšetko?


::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.