- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. februára 2023

Revolúcia

 

ZÁPISNÍK (7/2023)

Vladimír Palko napísal knihu Levy prichádzajú (Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012), v ktorej možno nájsť desiatky príkladov postupného rozkladania spoločenského systému v mene novej liberálnej budúcnosti. S tým súvisí vytláčanie kresťanstva z verejnej sféry a podporovanie konkurenčných ideológií a náboženstiev. Preto sa tak veľmi pestuje multikulturalizmus, podporuje sa imigrácia ľudí z neeurópskych kultúr do Európy. Všetky náboženstvá sú vraj rovnocenné, pritom sa neuznáva význam kresťanstva pri budovaní našej kultúry a civilizácie. Novodobí vykladači pravdy sú ochotní tolerovať – aj to so sebazaprením – iba „tolerantné kresťanstvo“, teda kresťanstvo rozriedené, pasívne, submisívne, ktoré nedokáže potlačiť „antropologickú kultúrnu revolúciu“.

V. Palko konštatuje, že táto revolúcia prináša závažné zmeny v nastavení spoločnosti, vrátane morálneho štandardu, a dodáva, že zmeny prebiehajú rýchlosťou, ktorá vyráža dych. Ešte pred polstoročím by napríklad predstava dvoch homosexuálov, ktorí si kúpia dieťa, aby ho mohli vychovávať, vzbudzovala všeobecný odpor, no dnes veľká časť ľudí na to hľadí ľahostajne. Inštitúcia rodiny je v ohrození. Kedysi bolo samozrejmosťou, že deti sa rodia v manželstve, teraz je to inak – v európskych krajinách sa čoraz viac detí rodí mimo manželstva, niekde je ich podiel dokonca nadpolovičný: „Ani Slovensko nie je výnimkou. Ešte v osemdesiatych rokoch sa rodilo mimo manželstva zhruba každé dvadsiate dieťa, dnes to bude čoskoro každé tretie“ (Vladimír Palko: Levy prichádzajú). Podobne nepriaznivý je vývoj rozvodovosti. Počet rozpadnutých manželstiev a rozbitých rodín rýchlo vzrastá. Ak pred niekoľkými desaťročiami bolo rozvedené približne každé desiate manželstvo, v súčasnosti je to takmer každé druhé. Najhoršie je, že tento trend začína byť všeobecne akceptovaný. Kultúrna scéna sa prejavuje nekultúrne a široko propaguje voľné zväzky, sexuálnu promiskuitu a všelijaké čudesné formy spolužitia, ktoré majú nahradiť manželstvo a normálnu rodinu.

Revolúcia, ktorej sme svedkami, je antropologická. Zameriava sa na človeka, ale nepomáha mu, nerobí ho lepším ani šťastnejším. Predostiera mu zlé vzory a pomýlené koncepcie. Láka ho na návnadu slobody, aby ho napokon „oslobodila“ aj od objektívnej pravdy: „Čo je pravda? Táto opovržlivá otázka Pontského Piláta je krédom revolúcie“ (Vladimír Palko: Levy prichádzajú). Stierajú sa rozdiely medzi rozumným a nerozumným konaním, lebo niečo také ako Boží zákon sa neuznáva. A kríza sa prehlbuje.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (6/2023)


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

1 komentár:

  1. Anonymný20.2.23

    Vážený pán Maršálek, prečítal som si článok, je to vážny apel smerom k spoločnosti. Ja osobne by som rád veril - seriózne, dôsledne a veľmi zodpovedne dbať a zabrániť počítačovej manipulácii pri sčítaní volebných hlasov a ďalším vládnym predvolebným machináciám, pretože konzervatívne správajúci občania Slovenska sú vo veľkej prevahe a čelíme iba relatívnej hŕstke "priekupných" zradcov. Spravodlivé voľby nech vyplavú na povrch slovenskú inteligenciu a schopných Slovákov a národovcov národovcov, ktorí nás mierumilovných ľudí povedú k sebaurčeniu, sebestačnosti, najmä čo sa týka potravinovej, pretože z hrdzavých blatníkov a zavádzajúcej a škodlivej technológii, umelej inteligencii a ostatným návnadám, ktoré sa z ostatným zlom na nás valí zo Západu si len škodíme, namiesto šetrenia si prírodného bohatstva, rozvoja tradičného poľnohospodárstva, čo nás aspoň trocha vyvedie z tohto marazmu. suterénu a bludiska. Asi tak nejako....milan

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.