- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. februára 2023

Treba rozpoznať Krista a Antikrista

 

Vlado Gregor

Je to paradoxné a slovami a definíciami ťažko vyjadriteľné, že prv, než ľudstvo dokáže poznať Krista, ktorý je neustále s nami a medzi nami, musí poznať Antikrista. Hovorí o tom už apoštol Ján.

Veľa sa dnes preberá téma umelej inteligencie a možnej nesmrteľnosti akýchsi kyborgov. Nejako si všelijakí „superinteligenti“ a „hyperkalkulanti“ neuvedomujú, že Kristus chápe pravdu, cestu a život neoddeliteľne. Pravdu teda nie je možné poznať bez zablúdení a potknutí na ceste hľadania. Tí ancikristi si akosi neuvedomujú, že najväčšou neslušnosťou je nedržať hubu, keď niečo nedokážeme nielen urobiť, ale ani pochopiť a tobôž definovať.

V našich, ale miestami aj v iných svätých písmach ich autori v podtexte naznačujú, niekedy možno aj nevedomky, že chápanie Božej prítomnosti je iné u žien a u detí a často diametrálne odlišné u tých takrečeno rozumných a menej citlivých mužov, ktorí radi tvoria definície a dokonca vraj presné plány, ktoré však svojou opovážlivosťou neraz volajú do nebies a prinášajú niekedy nevyhnutné tresty.

Z tých zrážok chápania a nechápania vzniká aj živý situačný humor, ktorý nedokáže vytvoriť ani ten najinteligentnejší počítač, ani najodvážnejší „schwab“, ani najoriginálnejší „harari“. Mimochodom, píšem tieto riadky na sviatok sv. Tomáša Akvinského, ktorý vraj na sklonku života povedal, že všetky jeho teologické summy majú summa summarum cenu prázdnej slamy.

Ježiš nám hovorí, aby sme nepohŕdali ani jedným z maličkých, lebo ich anjeli vidia tvár nášho Otca, ktorý je na nebesiach. Tiež nás vystríha a zdôrazňuje, že kto pohorší jedného z tých najmenších, ktorí v neho veria, zaslúži si mlynský kameň na krk a hodenie do hlbokej vody.

Nie sú ancikristami ľudia, ktorí tvrdia, že oni rozumejú tomu a rozhodujú o tom, či sú mužmi, ženami, alebo ešte len deťmi?

Ako obyčajne končím klasickými a overenými zvratmi, nie zastaranými: APAGE SATANAS! MARANATHA! Pre menej vzdelaných, ale vôbec nie hlúpych, to aj preložím: Odíď, Satan! Príď, Pane!

 

Vlado Gregor


::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Anonymný2.2.23

    Dnes je40 dní od Vianoc. Dni sa predĺžujú, noci sa krátia. Čas rýchlo letí. Dnes na Hromnice je to o svetle, aj o sviecach. Simeon, ktorý bol v chráme keď Mária s Jozefom prišli Ježiša obetovať podľa zákona Pánovi, hovorí o svetle, ktoré prišlo na osvietenie pohanov a na slávu Izraela svojho ľudu. Nech nás vedie Duch Svätý, aby sme nesplynuli a nezahynuli v súčasnom mori novo pohanského sveta, ale aby sme kráčali k večnému životu a boli svetlom aj mnohým okolo nás. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.