- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. apríla 2023

Nedeľné slovo (214)

 

Tajomstvo Veľkej noci

„Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!“ (Kol 3, 1–2).

Kresťanstvo je nasledovanie Krista – mystické spojenie s ním – v každom čase a v každej životnej situácii. Ale ako vieme, jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, preto máme hľadať, čo je hore, a dívať sa na všetko očami viery.


Veľkonočné ráno nás napĺňa nádejou, ktorá presahuje do večnosti. Veľkonočné krédo dáva zmysel nášmu úsiliu, námahe i bolesti, celému nášmu životu. Posolstvo Veľkej noci je dobrou zvesťou kresťanstva.

Svätý páter Pio nás povzbudzuje: „Ak budeme uprostred všetkých svojich životných zápasov napodobňovať Ježiša Krista, budeme mať účasť na jeho víťazstve.“

„Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13, 8). Ani pravda viery sa nemení. Je teda zrejmé, že kresťan sa nesmie riadiť pravidlami tohto sveta, nesmie prekrucovať Ježišovo učenie, nesmie ho prispôsobovať svojim predstavám! Široká cesta takzvaného pokroku vedie do pekla. Aj v tom je odkaz Veľkej noci.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (213).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.